Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Odamızdan Haberler

ANKARA’DA ÇEŞİTLİ ZİYARETLERDE BULUNDUK

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir ve Genel Sekreter Muharrem Sarıkaya 04/05/2016 Tarihi’nde Ankara’da çeşitli ziyaretlerde bulundular. Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır ile görüşmenin ardından sayın milletvekilimiz ile birlikte Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ziyaret edildi. Ziyarette rödovanslı saha işletmecileri ile ilgili yapılmakta olan yasal düzenlemeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Karayolları Genel Md v

 

Toplantıya Müsteşar Yardımcıları Zafer Benli ve Abdulkerim Yörükoğlu’da katıldılar. Sonrasında Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Dairesi Başkanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili Uğur Kenan Adiloğlu ziyaret edildi. Zonguldak’ta yapılmakta olankarayolları ve odamızın projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Enerji müsteşar ziyaret

Son olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Sanayi Siteleri Daire Başkanı Soner Erkek ve Endüstri Bölgeleri Müdürü Kemal Devrim Oğuz ile görüşüldü. Filyos Endüstri Bölgesi ile ilgili gelişmeler ve küçük sanayi sitelerinin kuruluş ve işleyişi ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

8e7b2723239d7b01a5c1452a50da08e3

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi