Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Anonim Şirket Adres Değişikliği

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Zonguldak Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben Dilekçe

2) Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben dilekçe

3) Yeni adresi gösterir Taahhütname

4) Noter onaylı Yönetim Kurulu Adres Değişikliği Kararı (2 asıl)

NOT: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin güncel adresini gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi