Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

AVANTAJLAR

 

ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASINA ÜYE OLMANIN

FİRMALARA SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

 

 • Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olansicil belgesi, faaliyet belgesi, ihale durum belgesi, imza onay belgesi, müteahhitlik yapı sicil belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,
 • Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelikeğitimler, seminerler ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi,
 • İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri,
 • K Belgesiişlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sigorta acenteliğiuygunluk belgesinin verilmesi
 • Teşvikler,hibeler, fuar destekleri ve diğer fon kaynaklarına erişim için ücretsiz danışmanlık hizmetleri
 • Üyelerimizin yaşadıkları ticari sorun ve anlaşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri
 • Kredi Kayıt Bürosu(KKB) Başvurularının inceleme ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusundainceleme, araştırma ve rapor çalışmaları yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma
 • İş dünyasını ilgilendirenkanun ve yönetmelik değişikliklerine ilişkin öneriler,
 • Sektörel talep ve öneriler,
 • Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren değişiklere ilişkin bilgilendirme,
 • İhracatçıların menşe şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,
 • İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge v.b. suret onayları,
 • Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,
 • Yurt içi ve Yurt dışı fuarorganizasyonları,
 • Yurt dışı iş ziyareti organizasyonları,
 • Uluslararası nakliye sektöründe kullanılanTır Geçiş Belgesi hizmeti,
 • Dijital takografkartı hizmeti,
 • İmalatçı üyelerinkapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği’ne gönderilmesi,
 • İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi verilmesi,
 • Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
 • Tek imalatçı belge taleplerinin incelenerek sonuçlandırılması,
 • Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti,
 • Firma sahibi, ortağı ve yetkililerininBağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
 • Ustalık, kalfalık, çıraklıkb. sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
 • Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,
 • Türkiye’nin birçok yerindeki otellerdeindirimli olarak konaklama imkanı,
 • ZTSO üye kartı,
 • Başarılı firmaların ödüllendirilmesi,
 • Mücbir Sebep Belgesi düzenlenmesi,
 • Ürünlerinfire ve zayiat oranlarının tespit edilmesi,
 • İlimizin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması,
 • Konferans salonumuzun üyelerimize indirimli olarak tahsis edilmesi,
 • Çeşitli konularda inceleme yapmak isteyen resmi ve özel kuruluşlara doküman sağlanması.

 

SİTE İÇİ ARAMA

https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp

alt text
ONLINE İŞLEM
alt text alt text
SOSYAL MEDYA
alt text
KURUMSAL E-POSTA
alt text
HİZMETLERİMİZ
YARARLI ADRESLER
alt text alt text alt text alt text alt text
Translate
EnglishRussianTurkish
ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi