Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Odamızdan Haberler

BANKACILIK SİSTEMİNE YÖNELİK ÜCRETLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 13.02.2020 tarih, 1535 sayılı yazılarında; banka işlem ücretlerine ilişkin taleplere yönelik olarak Merkez Bankası tarafından “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” yayınlanmıştır. İlgili yazı için tıklayınız.

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi