Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Odamızdan Haberler

BASIN TOPLANTISI

12.09.2014

Basın mensubu arkadaşlarımızın ilgilerine

Kamuoyunda torba yasa olarak adlandırılan 6552 sayılı ?İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun?un yürürlüğe girmesinin
ardından işletmelerine ait maden sahalarında kömür üretimini durdurma kararı alan 22 özel sektör maden işletmesi sahibi bugün(12/09/2014) saat 12.00?de Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasında düzenleyeceği basın toplantısında kamuoyunu aydınlatacaktır.

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi