Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Odamızdan Haberler

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI “COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMINI AÇIKLADI

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından “COVID-19
ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” 31 Mart 2020 Salı günü itibarıyla ilan
edilmiş olup başvuru rehberinde tanımlı kâr amacı güden ve gütmeyen kurum ve
kuruluşların başvurularına açılmıştır.

“COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve
salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri
desteklemek” amacıyla gerçekleştirilecek olan program bütçesi 5.000.000
TL’dir.

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programının Öncelikleri

Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına
alınması,

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale
çalışmaları,

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif
etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar.

Destek Tutarları

Destek alt limiti: 200.000 TL

Destek üst limiti:1.000.000 TL

Destek Oranları

Kar amacı gütmeyen kurumlar için destek oranı asgari %25
azami %100’dür.

Kar amacı güden işletmeler için destek oranı asgari %25
azami %75’tir.

Programa başvurular Kalkınma Ajansı Yönetim Sistemi (KAYS)
üzerinden yapılacak olup sırası ile çevrimiçi başvuru onaylama ve taahhütname
imzalama işlemleri başvurular tamamlanabilecektir. Taahhütnamenin e-imzalı
sunulması esastır. E-imza kullanılamayan hallerde sistem üzerinden üretilen
taahhütnamenin imzalı/mühürlü/kaşeli çıktısı taranarak pyb@bakka.gov.tr
adresine iletilmelidir. COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı
kapsamında matbu proje başvurusu alınmamaktadır. Son Başvuru Tarihi 30.04.2020
(saat 17.00)

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi