Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Odamızdan Haberler

Bilgilendirme Toplantısı

Sayın Üyemiz,

KOSGEB tarafından; ülkemizin, kendi teknolojisini üreten, inovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir ülke haline gelmesi, ileri teknolojiye ve yenilikçiliğe yönelik, katma değer ve ihracat şansı yüksek olan ürünlerin geliştirilmesi amacıyla “KOSGEB KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNOYATIRIM)” uygulanmaktadır.

Programdan;

KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,

Patent belgesi ile koruma altına alınan,

Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanabilmektedir.

Bu kapsamda, “KOSGEB KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNOYATIRIM)’nın tanıtılması, uygulama usul ve esaslarının anlatılması ve programdan ne şekilde yararlanılabileceğinin aktarılmasına yönelik olarak Odamız ve KOSGEB Zonguldak Müdürlüğü işbirliğinde “KOSGEB-KOBİ Teknoyatırım-KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı” 6 Şubat 2018 Salı günü 10.30 da Odamız Toplantı  Salonunda düzenlenecek olup, tüm üyelerimiz davetlidir

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi