Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Odamızdan Haberler

ÇATES?İN DURUMU DÜNYA GAZETESİNDE GENİŞ YER BULDU

Dünya Gazetesi?nde çıkan ?Zonguldaklı kömür üreticisi Çatalağzı’nı işletmeye talip? başlığıyla verilen haberde 17 bin 500 kişinin işsiz kalma durumu olduğu belirtilerek ÇATES?in Zonguldak önemine dikkat çekildi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Salih Demir ile Zonguldak Maden ve Enerji Sanayicileri İş Adamları Derneği (MESİAD) Başkanı Ümit Velioğlu?nun görüşlerine de yer verilen haberde ÇATES?in Zonguldak için önemine vurgu yapıldı.

Dünya Gazetesinde yarım sayfadan daha geniş çıkan haberde şu görüşlere yer verildi: ?Zonguldaklı kömür işletmecileri özelleştirme kararı alınan Çatalağzı Termik Santrali’ne talip oldu. İhaleyi lobisi güçlü ithal kömürcülerin almasından çekindiklerini belirten iş çevreleri santralde ithal kömür kullanılmasının bölgedeki kömür işletmelerinde çalışan 17 bin 500 kişinin 6 ay gibi kısa sürede işsiz kalmasına yol açacağını ifade etti.  ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI Başkam M. Salih Demir, özelleştirilme karan alınan Çatalağzı Termik Santrali’ni bölgedeki kömür işletmecileri olarak işletmeye talip olduklarını söyledi. Kömür işletmecileri olarak şuan ki ederini ÇATES’e vermeye hazır olduklarım ifade eden Demir, “Lobisi çok güçlü olan ithal kömürcülerle aynı kefeye konmamız durumunda ÇATES’i onların alacağı kesin. Onların alması durumunda Zonguldak’ın düşünülmeyeceği de kesin. İhaleyi yerli yerine ithal kömür kullanacak şirketin alması durumunda 17bin 500 kişi işsiz kalacak” dedi. Geçen hafta başkanlar, STK’lar ve diğer yetkililerin geniş katılımıyla bir toplantı yapıldığını aktaran Demir, “Bilgilendirme toplantımız amacına ulaştı. Zonguldak’ın geleceği konusunda dertlenen ve kamuoyunun nabzım tutan tüm kesimleri toplantımızda bilgilendirmiş olduk. ÇATES süreciyle ilgili bu bir başlangıçtır. Toplantımıza katılan tüm yetkililere teşekkür ederken bundan sonraki gelişmeleri de birlikte iyi izlemeye ve gerekli mücadeleyi vermeye davet ediyoruz” dedi. ÇATES’in Zonguldak için ne anlama geldiğini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a iyi anlatılması gerektiğini ifade eden Başkan Salih Demir, “ÇATES’in, Zonguldak’taki resmi ve özel kömür işletmelerinin ayakta kalmasını sağlamanın tek yolu olduğunu ve binlerce işçinin geleceğinin buna bağlı olduğunu Başbakana anlatmak gerekir. Zonguldak’taki yetkili kişilerle birlikte TBMM eski başkanımız Koksal Toptan önderliğinde sorunun büyüklüğünü Başbakanımıza anlatmamız faydalı olacaktır” dedi. Özelleştirilmiş olan diğer santraller, kullandıkları linyitin üretim sahaları da özelleştirildi. ÇATES’in özelleştirme kararında kömürün nereden ve nasıl temin edileceği belirtilmedi. Bu nedenle ÇATES’in ithal kömür kullanacak bir firmanın eline geçme ihtimali ortaya çıkıyor ve bu durum bizi endişelendiriyor. ÇATES’in ithal kömür kullanacak bir şirket tarafından işletilmesi durumunda havzadaki ekonomik ve sosyal hayatı büyük bir hızla çökeceği açık. ÇATES’in altı aydır çalışmayan bir ünitesi TTK?da ve özel sektörde stokların tahammül edilemez ölçüde artmasına ve bin 500’e kadar kişinin işini kaybetmesine neden olmuştur. Bu bir hikaye değil. Güncel olarak yaşanan bir felakettir” diye konuştu. Zonguldak büyük çöküntüye uğrar ÇATES dışarıya satılıp TTK?ya sahip çıkılmazsa 12 bini TTK?da, 5 bin 500’ü özel kömür işletmelerinde olmak üzere 17 bin 500 kişinin 6 ay içerisinde işsiz kalacağım dile getiren Demir, “Bu kesin ve aşikardır. Sebebi de Zonguldak kömürü yeraltından üretildiği için maliyeden yüksek, satışı da yüksek olmalıdır. Dışarıdan alınan kömür daha düşük fiyatlara satılıyor. Burayı yabana biri alırsa ithal kömür temin edecektir. Başka bir kömürün de burada yanması mümkün değil, bunu da alacak olan firmadan arkadaşlarımız biliyor. Bunu bilerek gelecekler ama 6 ay içinde ithal kömüre döndüreceklerini biliyorum. Bu konuya sahip çıkmak Zonguldak’a sahip çıkmaktır. Bu son tren diyorum, bu tren de kaçarsa başka tren yok. Onun için binecek trenimiz de olmaz, Zonguldak çok büyük çöküntüye uğrar” dedi. Yerli kömür kullanıldığında ÇATES’in gelirinin daha az olduğunu ifade eden Demir, “ÇATES’in tarafımızca işletilmesi halinde sorun olmayacaktır. Bizim kömür ve elektrik üretiminden sağlayacağımız toplam gelir hem bizim için tatminkar olacak hem de ÇATES’in sağlıklı bir şekilde faaliyette tutulması için yeterli olacaktır. Yerli kömür kullanılırsa havza halkının ve devletin toplam geliri düşmeyecek, aksine artacaktır” açıklamasını yaptı. Yakıt cinsi ‘taşkömürü’ olan tek santral Termik santralların Türkiye üretimine katkısı (239 milyar kWh) katkısı yüzde 22 düzeyinde. Çatalağzı’nın katkısı yüzde 0.62 düzeyinde. Santralın kurulu gücü 300 MW. Liretimi 2007 yılında 2 bin 73 GWh ile zirve yaptı. Sonraki üç yılda bin 900 GVVH’ya yakın seyrettikten sonra 2011’deyine 2 bin GVVH’nın üzerine çıktı. Geçen yıl, bin 476 GWh ile üretim bakımından en kötü dönemini yaşadı. Çatalağzı’nın özelliği yakıt cinsi ‘taşkömürü’ olan tek santral olması. Zonguldak kömür ocaklarından çıkarılan taşkömürünü işlemek üzere kurulmuştu. Türkiye’nin 12. En büyük termik santrali. Türkiye’nin en büyük termik santralarından Seyitömer, Kangal ve Hamitabat’ın özelleştirilmesi tamamlanmıştı. Süreç, Çatalağzı’nın özelleştirilmesi ile devam ediyor. Seyitömer 2.2 milyar dolara Çelikler’e, Kangal 985 milyon dolara Konya Şeker’e, Hamitabat ise 105 milyon dolara Limak’e satılmıştı. Çatalağzı’nın kuruluşuna 1938 yılında karar verildi. 1940’ta bir İngiliz firması ile anlaşma yapıldı. Ancak İkinci Dünya Savaşı santralın inşaatını geciktirdi. Etibank, 26 Nisan 1946’da “English Electric” firmasına ihale etti. Çatalağzı ile elektrik enerjisi üretmenin yanı sıra, piyasaya arz edilmeyen ticari değeri düşük ve başka yerlerde kullanılmayan mikst, şlam gibi yüksek küllü ara ürünlerin değerlendirilmesi amaçlandı. Metropol itan-Vickers, Babcock and Wilcox ve Holloway Bros İngiliz firmaları tarafından yapılan ÇATES santralı, 27 Kasım 1948’de 64.500 kWh kapasiteyle işletmeye açıldı. Sonraki yıllarda kapasite artışı yatırımları yapıldı. Sanayileşme bölgesi Marmara’nın ihtiyacını karşıladı. A ünitesi 1991’de ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle servis dışı bırakıldı. Herbiri 150 MW gücündeki-B1. Ünite ile 2. Ünite üretime devam ediyor. Santralın günlük ortalama kömür ihtiyacı iki ünite için toplam 5000-5500 ton/gün. Yıllık ihtiyaç yaklaşık 1.700.000 ton/yıl.?

Zonguldak Maden ve Enerji Sanayicileri İş Adamları Derneği (MESİAD) Başkanı Ümit Velioğlu?nun açıklamalarına da yer verilen haberde ?Pozitif ayrımcılık yapılmazsa ithal kömür lobisinin eline geçer? vurgusu yapıldı. Velioğlu?nun açıklamaları şöyle yer verildi; ?2005 yılında var olan bir derneğimizi ortak akıl çerçevesinde buluşamadığımızdan kapatmış ve yeni bir termik santral kurma fırsatını kaçırmıştık. ÇATES havzada üretilen taş kömürlerinin yıkanıp koklaşabilir kısımlarının ayrılmasından sonra geri kalan düşük kalorili bölümünün ekonomiye kazandırılması amacıyla kuruldu. Havzamızda üretilen kömürler yıkandıktan sonra yaklaşık yüzde 50 oranında düşük kalorili santral kömürü çıkıyor. Bu kömürün satılması havzadaki üretimin devamı için hayati önemde. Belirli bir süreden sonra bu kömürleri stoklayacak alan bulmak bile mümkün olamayacak. ÇATES, 3-5 ay içinde özelleştirilecek. Şu an için ihale şartnamesi yazım aşamasında. Santralın özelleştirilmesi büyük grupların ve holdinglerin iştahını kabartıyor. ÇATES, yerli üretim lehine pozitif ayrımcılık yapılmaması durumunda ithal kömür lobisinin eline geçecek. Böyle bir durumda TTK ve özel sektör üretimi durduracak ve kapısına kilit vuracak. Böyle bir gelişme Zonguldak ekonomisini tamamen çökertir. Kentte zaten son bir yılda özel madencilik sektöründe 5 bin civarında olan istihdam sayısı 3 bine geriledi. ÇATES özelleşmesiyle oluşabilecek ekonomik çöküş karşısında ortak akıl çerçevesinde geleceğimize sahip çıkma vakti çoktan geldi. ÇATES’in Zonguldak özel sektör madencilerinin oluşturacağı bir konsorsiyuma verilmesi ile ilgili kentimizdeki tüm siyasi partiler, STK’lar ve derneklerin fikir birliğini ve desteğini bekliyoruz. Zonguldak milletvekilleri, halkın bu ortak talebini, hükümete, enerji bakanına ve başbakanımıza acilen ulaştırmalıdır. ÇATES daha önce başka santrallarla grup olarak satışa çıkmak üzereyken başta Koksal Toptan olmak üzere tüm Milletvekillerimizin ortak çabasıyla bu kapsamdan çıkarılmıştı. ÇATES özelleşmesinin yine Zonguldak özel sektörünün kuracağı konsorsiyuma devredilmesinin de zor olmayacağını düşünüyorum.?

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi