Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Odamızdan Haberler

Finansmana Erişimde Teminat Olarak Taşınır Rehni İmkanı

SAYIN ÜYEMİZ

İşletmelerin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun amacı; teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bu rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesi, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması ile rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yolların sunulması suretiyle finansmana erişimi kolaylaştırmaktır.

Bu Kanun ile T.C. Ticaret Bakanlığı ve TOBB’un birlikte yürüttüğü çalışmalar neticesinde;

  • Finansmana erişimi kolaylaştırmak
  • Teslimsiz taşınır rehnine konu olabilecek taşınır kalemleri genişletmek
  • Teslimsiz taşınır rehninde aleniyet sağlamak
  • Teslimsiz taşınır rehnini yaygınlaştırarak teminat olarak kullanılmasını sağlamak
  • Alacağın tahsili için alternatif oluşturmak amaçlanmıştır.

Taşınır Rehni ile ilgili hazırlanmış olan broşürler Ek’te sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

TAŞINIR REHNİ SUNUM

TAŞINIR REHNİ BESİCİ BROŞÜR

TAŞINIR REHNİ ÇİFTÇİ BROŞÜR

TAŞINIR REHNİ DEĞERLİ EŞYA BROŞÜR

TAŞINIR REHNİ SANAYİCİ BROŞÜR

TAŞINIR REHNİ SINAİ BROŞÜR

TAŞINIR REHNİ STOK BROŞÜR

TAŞINIR REHNİ TİCARİ HAT BROŞÜR

 

 

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi