Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel

GERÇEK KİŞİ ACENTE BAŞVURU DİLEKÇESİ

Mart 12, 2013 by yonetici in Genel with 0 Comments

ZONGULDAK TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA

Sigorta Acenteliği faaliyetimiz kapsamında Sigorta Acenteleri Yönetmeliği gereği Levhaya kayıt işlemlerimiz ile ilgili ön başvurumuzun ekli

evraklarımız doğrultusunda incelenmesi ve asgari fiziki şart denetiminin  yapılarak onaylanması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz.

 

Saygılarımızla.

 

 

                                                                                                                   KAŞE ? İMZA

ÖN BAŞVURU NO :

İŞ TEL :
GSM :
E MAİL :
WEB ADRESİ:
STATİK IP NO:
İŞYERİ ADRESİ :

GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ BİLGİ FORMU

 

ADI SOYADI

TC NO

İKAMETGAH

İRTİBAT NO

ORT. ORANI (%)

AÇIKLAMA

(*Mesleki deneyimin ibrazında,  herhangi bir şirket de  (Ltd /Aş) müdürlüğü var ise ticaret sicil gazetesi ile belgelemesi gerekmektedir.

*Şayet 14.04.2008 tarihinden önce sigortacılık faaliyetinde bulunmuş ise aşağıda yer alan kriterleri hazine müsteşarlığınca belirlenen somut belgelerin ibrazı gerekmektedir.)

1

 

 

GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

 

1. Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti (asıl)

2. İkametgah belgesi (ev adresi) asıl

3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (asıl)

4. İflas konkordato belgesi (asıl)

5. İki adet vesikalık fotoğraf

6. En son mezun olunan okul diploma sureti

7. Ticaret sicil gazetesi

8. Ticaret sicili tasdiknamesi

9. Taahhütname (ek-1 ve ek-2) asıl ve ıslak imzalı

10. Bilgi formu (ek-3) asıl ve ıslak imzalı

11. Mesleki sorumluluk sigortası sureti (tanzim edilmişse)

12. Yabacı dil belgesi (yabancı dil biliniyorsa)

13. Sigorta şirketi ile yapılan sözleşme sureti (sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yapılmışsa)

14. Son 2 ay a ait güncel adresli adsl-telefon, elektrik ve su faturası veya ön başvuru evrakları

 

NOT: 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği; Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel kişiliği haiz acentenin müdürünün birinci fıkranın (d),(e)ve (f)bentlerinde sayılanlar hariç diğer nitelikleri taşıması, ayrıca en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması gerekir.

Ancak; 14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde bulunan şahıslar kriterleri hazine müsteşarlığınca belirlenen aşağıda ayrıntılar yer alan somut belgelerin ibrazı ile  ispat edeceklerdir .İş bu belgelerle odamıza muracat eden şahıslardan mesleki deneyim ve eğitim şartı aranmamaktadır.

14.04.2008 tarihinden önce düzenlenmiş somut belgeler

Acenteler için:

1- Sigorta şirketi veya bağlı olduğu acentesi ile düzenlenen acentelik sözleşmesi,

2- Aracılık etmiş olduğu poliçeye ilişkin, serbest mali müşavirce tasdikli;

a-sigorta şirketi veya bağlı çalıştığı acente tarafından tanzim edilen noter tasdikli komisyon gider belgesi veya

b- acentece düzenlenen, Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı matbaa tarafından basımı yapılan komisyon faturası.

Yukarıda açıklanan somut belgeler, ilgili sigorta şirketinin bizzat Genel Müdürünün yazılı onayı ile birlikte geçerli olacaktır.

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi