Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel

GERÇEK KISI BASVURUSU

Mart 12, 2013 by yonetici in Genel with 0 Comments

Esnaf siciline kayıtlı olan kişiler bu seçenek aracılığı ile PERAKENDE TÜTÜN MAMULÜ VE/VEYA ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ BELGESİ, ETİL ALKOL PERAKENDE SATIŞ BELGESİ veya AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ BELGESİ başvurusunda bulunabilmektedirler.

Bakkal, market, büfe gibi noktalarda ürünlerin birim ambalajını bozmaksızın son tüketiciye yönelik olarak tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapmak isteyenler satışını yapacakları ürün grubuna göre TÜTÜN MAMULÜ VE/VEYA ALKOLLÜ İÇKİ PERAKENDE SATIŞ BELGESİ, anılan noktalarda genel kullanım amaçlı etil alkol ile evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışını yapabilmek için ise ETİL ALKOL PERAKENDE SATIŞ BELGESİ almak zorundadırlar.

Diğer taraftan içkili lokanta, bar, birahane gibi noktalarda açık olarak (birim ambalajın bozulması suretiyle kadehle yada şişeyle/kutuyla) alkollü içki satışı yapmak isteyenlerin AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ BELGESİ almaları gerekmektedir.

TOPTAN SATIŞ BELGESİ TALEP EDEN KİŞİLERİN TİCARET SİCİLİNE KAYITLI OLMA ZORUNLULUĞU SÖZ KONUSU OLDUĞUNDAN, BU BELGEYİ TALEP EDEN KİŞİLERİN TİCARİ NİTELİKLİ TÜZEL KİŞİLİK (ŞİRKET) BAŞVURUSU SEÇENEĞİNDEN BAŞVURU YAPMASI GEREKMEKTEDİR.

A) PERAKENDE SATIŞ BELGESİ BAŞVURUSU

Perakende tütün mamulü ve/veya alkollü içki satış belgesi veya etil alkol perakende satış belgesi başvurusu esnasında tarafınızdan aşağıdaki belgelere ait bazı bilgiler istenecektir. Lütfen tüm belgelerinizi temin ettikten sonra başvuru bilgilerinizi girmeye başlayınız.

1- Başvuru formu : Kurumun internet sitesinde (elektronik ortamda) doldurulacak ve çıktı alınacaktır.
2- T.C. Kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı fotokopisi : Başvuru sahibi gerçek kişiye ait olmalıdır.
3- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı örneği : İşyeri açma ve çalışma ruhsatında ana faaliyet konusu bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe yada müstakil tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı olan ruhsatlara istinaden perakende tütün mamulü ve/veya alkollü içki satış belgesi başvurusunda bulunulabilmektedir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru sahibi adına düzenlenmiş olmalıdır.
4- Vergi mükellefiyet kaydına ilişkin belge
5- Belge bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu : Kurum hesabına yatırılması gereken belge bedeli başvuru formunda gösterilecektir. Belge bedeli ödemesi havale vs. isimler altında herhangi bir ücret ödemeksizin Ziraat Bankası şubelerinden TAPDK Kurumsal Tahsilat hesabına T.C. kimlik numarası beyan edilerek yatırılacaktır. Havale veya EFT ile yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.
* 4733 sayılı Kanunun sekizinci maddesinin sekizinci fıkrası ?Bu Kanuna, 4250 sayılı Kanuna veya 5607 sayılı Kanuna aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara, Kurumun düzenlemekle yükümlü olduğu piyasalarda faaliyete ilişkin hiçbir belge verilmez, verilmiş olanlar Kurumca iptal edilir.? şeklinde düzenlenmiş olup, bu doğrultuda satış belgesi başvurusu esnasında başvuru sahibinin adli sicil sorgulamasının yapılması gerekmektedir. Başvuru esnasında başvuru sahibine ait adli sicil belgesinin asıl suretinin ibraz edilmesi halinde başvuru kabul işlemi çoğunlukla aynı gün içinde sonuçlandırılmaktadır. Adli sicil belgesi sorgulamasının Kurum tarafından yapılmasının istenmesi de mümkündür, ancak bu durumda değerlendirme Kurum tarafından yapılacak adli sicil sorgulaması sonunda yapılabilecektir. İlgili Yönetmelik gereği başvuru değerlendirme süresi en geç 30 gün olarak belirlenmiştir.
* Belediye teşkilatı olmayan yerde ambalajında (kapalı) alkollü içki satışı yapacakların mülki amir tarafından düzenlenmiş uygun görüş yazısını haiz olmaları zorunludur.
* Başvurularda ibrazı gerekli evrakın suretleri (fotokopileri) ancak ilgili görevli tarafından asıl suretin görülmesi ve aslına uygunluğunun kontrolünün ardından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmesi halinde kabul edilir. Aksi halde belgenin aslı veya noter onaylı sureti başvuru formuna eklenmek zorundadır.
* Başvuru formunun her sayfası ayrı ayrı imza altına alınmalıdır.

B) AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ BELGESİ BAŞVURUSU

Açık alkollü içki satış belgesi başvurusu esnasında tarafınızdan aşağıdaki belgelere ait bazı bilgiler istenecektir. Lütfen tüm belgelerinizi temin ettikten sonra başvuru bilgilerinizi girmeye başlayınız.

1- Başvuru formu : Kurumun internet sitesinde (elektronik ortamda) doldurulacak ve çıktı alınacaktır.
2- TC Kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı fotokopisi : Başvuru sahibi gerçek kişiye ait olmalıdır.
3- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı veya açık alkollü içki satışına izin veren diğer resmi evrak örneği : Faaliyet konusu (içkili lokanta, bar, birahane gibi) açık alkollü içki satışına izin veren işyeri açma ve çalışma ruhsatına veya mevzuatı gereğince yetkili makamlardan alınmış açık alkollü içki satışına ilişkin ruhsata veya izin belgesine sahip olanlar açık alkollü içki satış belgesi başvurusunda bulunabilmektedirler. Anılan izin ön izin belgeleri başvuru sahibi adına düzenlenmiş olmalıdır.
4- Vergi mükellefiyet kaydına ilişkin belge
5- Belge bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu : Kurum hesabına yatırılması gereken belge bedeli başvuru formunda gösterilecektir. Belge bedeli ödemesi havale vs. isimler altında herhangi bir ücret ödemeksizin Ziraat Bankası şubelerinden TAPDK Kurumsal Tahsilat hesabına T.C. kimlik numarası beyan edilerek yatırılacaktır. Havale veya EFT ile yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

* 4733 sayılı Kanunun sekizinci maddesinin sekizinci fıkrası ?Bu Kanuna, 4250 sayılı Kanuna veya 5607 sayılı Kanuna aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara, Kurumun düzenlemekle yükümlü olduğu piyasalarda faaliyete ilişkin hiçbir belge verilmez, verilmiş olanlar Kurumca iptal edilir.? şeklinde düzenlenmiş olup, bu doğrultuda satış belgesi başvurusu esnasında başvuru sahibinin adli sicil sorgulamasının yapılması gerekmektedir. Başvuru esnasında başvuru sahibine ait adli sicil belgesinin asıl suretlerinin ibraz edilmesi halinde başvuru kabul işlemi çoğunlukla aynı gün içinde sonuçlandırılmaktadır. Adli sicil belgesi sorgulamasının Kurum tarafından yapılmasının istenmesi de mümkündür, ancak bu durumda değerlendirme Kurum tarafından yapılacak adli sicil sorgulaması sonunda yapılabilecektir. İlgili Yönetmelik gereği başvuru değerlendirme süresi en geç 30 gün olarak belirlenmiştir.
* Başvurularda ibrazı gerekli evrakın suretleri (fotokopileri) ancak ilgili görevli tarafından asıl suretin görülmesi ve aslına uygunluğunun kontrolünün ardından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmesi halinde kabul edilir. Aksi halde belgenin aslı veya noter onaylı sureti başvuru formuna eklenmek zorundadır.
* Başvuru formunun her sayfası ayrı ayrı imza altına alınmalıdır.

SİTE İÇİ ARAMA

https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp

alt text
ONLINE İŞLEM
alt text alt text
SOSYAL MEDYA
alt text
KURUMSAL E-POSTA
alt text
HİZMETLERİMİZ
YARARLI ADRESLER
alt text alt text alt text alt text alt text
Translate
EnglishRussianTurkish
ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi