Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

GERÇEK KİŞİLER

Gerçek Kişi (Şahıs) Yeni Kayıt

Temmuz 20, 2020 by yonetici in GERÇEK KİŞİLER with 0 Comments

GEREKLİ EVRAKLAR

1)Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

2) OdaKayıt için Dilekçe

3) Taahhütname

4) Varsa Kira Kontratı Fotokopisi

5) Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş ünvan altında  imza beyannamesi (2  asıl).  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili
Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

6) fotoğraf  (4 adet)

7) Vergi Dairesinden onaylı   “MÜKELLEFİYET DURUM BELGESİ (FAALİYET BELGESİ)”  (1 asıl – 1 fotokopi)

8) Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi (Odaya kayıt için)

NOTLAR

a) Gerçek kişi firmaların kuruluşlarında 100.000,00 Türk Lirası ve  üzeri sermaye beyan edilmesi durumunda belirtilen rakamın tespitine ilişkin SMMM / YMM Raporu ve faaliyet belgesi

b) Müdürlüğümüzce BİLANÇO ESASINA göre defter tutan gerçek kişilerin kayıtları yapılmaktadır. Kontrol için yevmiye defteri önyüz fotokopisini ibraz ediniz.

c) Gerçek kişi yabancı uyruklu ise:

Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya  adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

 Fotoğrafı (2 adet)

https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

SİTE İÇİ ARAMA

https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp

alt text
ONLINE İŞLEM
alt text alt text
SOSYAL MEDYA
alt text
KURUMSAL E-POSTA
alt text
HİZMETLERİMİZ
YARARLI ADRESLER
alt text alt text alt text alt text alt text
Translate
EnglishRussianTurkish
ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi