Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Odamızdan Haberler

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKÇİ İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir 14 Şubat 2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ’nin; Zonguldak Milletvekilleri, Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşların müdür ve başkanlarının yanı sıra, İlçe TSO Başkanları, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi ile bir araya geldiği iş yemeğini değerlendirdi.

Her şeyden önce ülkenin içinde bulunduğu konjonktürün çok iyi değerlendirilmesi gerektiği vurgulayan ZTSO Başkanı Demir “ Darbe teşebbüsü, sınır dışı harekat, OHAL, referandum, terör olaylarındaki artış, piyasadaki anlık dalgalanmalar nedeni ile olağanüstü bir dönem yaşamakta olduğumuzun bilincindeyiz. Ayrıca Reel sektörün, camiamızın bu aşamada ülkenin ve devletin bekası için gerekli özveriyi göstermiş olmasının gururu içerisindeyim.Böyle bir ortamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın Sayın Dr. Faruk Özlü’den sonra, hafta sonu da Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkçi ile bir araya geldiğimiz iş yemeğinde bölgemizin ekonomik geleceğini yakından ilgilendiren hususları kendilerine arz ettik. Sayın bakanımızda teveccüh göstererek yasal koşulların izin vermesi halinde bakanlık olarak bu taleplerin kendilerince olumlu olarak değerlendirileceğini bizzat ifade etmiştir. “dedi.

Bölgenin topyekûn kalkınabilmesi için Organize Sanayi Bölgelerinin yanı sıra, İhtisas OSB’lerin de kurulması, kentin sağlıklı büyüyüp gelişebilmesi için de şehir içindeki küçük sanayi sitelerinin şehir dışına çıkartılması gerektiğini ısrarla vurguladıklarını, son bir yıldır da bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunduklarını söyleyen Zonguldak TSO Başkanı Demir “ Sera OSB ile Hayvancılık OSB olmak üzere ;Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin iki ayrı çeşidinin ilimizde kurulması başta olmak üzere çeşitli projelerimiz karşılık bulmuş olup ön fizibilitesi tamamlanmak üzeredir. Filyos Vadisi Projesinin gerçekleştirilmesi , Zonguldak TSO’nun Endüstri Bölgesi İşletme Müdürlüğü statüsünün devamı, BAKAP adı ile bildiğimiz Bölgesel Kalkınma Projesinin Filyos Vadisi Projesi vizyonuna uygun olarak yeniden belirlenmesinin önemine değinerek, Sayın Bakanımıza bu çalışma ve beklentilerimizi aktardık. Hükümetimizin 10 il de Kobi Vadisi kuracağını bildiğimizi, KOBİ Vadisi kurulacak iller arasına Zonguldak’ın da alınmasını istedik.

Bakacakkadı beldesinde Küçük Sanayi Sitesi yapmak için kurulan SS.Girişim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin kamulaştırma girişimlerinin bakanlıkça desteklenmesi, Bakanlık Yatırım Programına dahil edilmesi talebimizi yeniledik. Bakanımız İhtisas OSB ve Küçük Sanayi Sitesi kurma girişimlerimizin destekleneceği hususunda açıklama yapmıştır.

Ayrıca Zonguldak Saltukova Havaalanının yurtiçi uçuşlara açılması hususundaki beklentimizi ve ısrarlı talebimizi tüm Bakanlarımıza olduğu gibi Gümrük ve Ticaret Bakanımıza da anlattık, Bakanımız konuyu Ulaştırma Bakanımıza yeniden götüreceğini ifade etti.
OYAK Grubunun kendisini bölgeden soyutlamasının, bölge nakliyecilerine karşı katı tutum takınmasından vazgeçmesi için telkinde bulunulmasını talep ettik. Ayrıca döviz artışına karşın OYAK grubunun ithal kömürde direttiğini, Zonguldak’ta ki üretilen taşkömürünü tercih etmemesine anlam veremediğimizi sosyal sorumluluk gereklerini yerine getirmediğini vurguladık.
Odamızca başlatılan ve yıl sonuna kadar devam edecek olan AB tarafından desteklenen ’Karaelmas Diyarının Keşfedilmemiş Cevherleri İş Hayatında ‘’ projesi kapsamında 18-28 yaş arası yüz kadına çağrı merkezi personeli eğitimi verilerek kadınlarımıza bu sektörde istihdam edilebilecekleri ve kariyer yapabilecekleri mesleki beceriler kazandırmayı amaçladığımızı kaydederek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çağrı ofisinin ilimize kurulmasını talebinde bulunduk.

Mevcut durumda Zonguldak Gümrüğünden büyükbaş hayvan ithalatının gerçekleşmesinin yasal olarak mümkün olmadığını, yasal düzenlemenin yapılması halinde Romanya’dan Zonguldak Gümrüğü aracılığı ile Türkiye’ye büyük baş hayvan ithalatının başlayabileceğini belirttik.
Enerji Bakanlığının yakın gelecekte Zonguldak gümrüğünün işletme hakkını TTK’dan başka kurumlara geçebilmesi için yasal düzenleme yapacağını, yasal düzenleme yapılması halinde liman işletmesine talip olduğumuzu ifade ederek bağlı bulunduğumuz Bakanlık olmamız münasebeti ile sayın bakanımızdan ilgi, yardım ve olurlarını arz ettik.
Bölgemiz, kentimiz ve odamız için oldukça verimli ve samimi geçen birlikteliğimiz süresi içinde sayın bakanımıza taleplerimizin makul ve mantıklı olduğunu vurguladık. Sonuç olarak sayın bakanımızda açıklamalarında, verdiği cevaplarda aynı hassasiyeti göstermiştir. “dedi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir ayrıca iş yemeğine katılan konuklara da teşekkür ederek benzer birlikteliğin sıkça yaşanması temennisinde bulunarak iş yemeğine katılan konuklara hitaben “Öncelikle davetimize katılan Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkçi başta olmak üzere , Valimiz Sayın Ali Kaban, Zonguldak Milletvekillerimiz Sayın Hüseyin Özbakır, Sayın Özcan Ulupınar, Sayın Faruk Çaturoğlu , Ak Parti Yöneticileri ,TBMM’de geçmiş dönemlerde kentimizi temsil eden Milletvekilleri, Sivil Toplum Örgütlerinin başkan ve yöneticileri, İlçe Oda Başkanlarımız Sayın Yaşar Tetiker, Sayın Rıfat Sarsık ,Sayın Ertan Cıvak , Sayın Recep Ocak ile odamızın değerli meclis üyelerine davetimize katılımlarından ötürü teşekkür ederim.”şeklinde konuştu.

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi