Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel

HARÇLAR

Mart 12, 2013 by yonetici in Genel with 0 Comments

1 Ocak 2013 tarihli 28515 sayılı Resmi Gazete ile 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar, yeniden değerleme oranında artırılmıştır. İlgili Resmi Gazete için tıklayınız…

Ticaret Sicili Harçları

I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde ……………….. 180,05 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde ……………….. 516,25 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde ……………….. 1.163,20 TL

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde ……………….. 89,35 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde ……………….. 127,95 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde ……………….. 283,10 TL

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde ……………….. 89,35 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde ……………….. 127,95 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde ……………….. 283,10 TL

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde ……………….. 34,90 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde ……………….. 50,45 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde ……………….. 89,35 TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye?deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından

(Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) ……………….. 8,95 TL

2. Tasdiknamelerden

(Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) ……………….. 29,80 TL

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi