Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Hedeflerimiz

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının öncelikli hedefi Merkez İlçede odaya kayıtlı 1650 faal üyesinin ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümü için çalışmalar yapabilmek diğer yandan da Karaelmas Üniversitesinin büyüyerek Zonguldak’ın bir üniversite kenti görünümüne sahip olmasını sağlamaktır.

Üniversitemizin büyüyebilmesi için kampussorununun giderilmesifakültelerintüm üniversitelerde olduğugibi tek bir çatı altında toplanması gerekir. Üniversitenincazibesinin artması veeğitim ve öğretim görevlilerinin ZKÜ tercih edebilmesinin sağlanması için ekonomik sosyal ve kültürel cazibe olanaklarını arttırmamız gerek. Bunun yegane yolu güçlü çağdaş bir kampüstür.

Türkiye`nin ilk sanayi kentlerinden birisi olan bölgemizde mevcut sorunların aşılmasında üzerimize düşen görevin bilincindeyiz. Bu bilinçle bölgemizde ki alt yapı sorunlarının tamamlanması için kamu yatırımlarına hız verilmesi için bir yandan merkezi hükümet nezrinde çalışmalar yaparken, bir yandan da yerel yönetimler ile işbirliği ve dayanışma içinde çalışarak rantabıl projeler üretmenin gerekliliğine inanmaktayız.

Bölgedeki potansiyelleri ortaya çıkartabilmek ve Zonguldakın sanayi, üniversite ve turizm kenti olabilmesi tüm sivil toplum örgütleri, politikacılar ve devlet adamları ile işbirliği yapabilen odamız üyelerinin gelişiminin kentin gelişimi ve açılımı ile sağlanabileceğinin bilincindedir.

Bu bilinç nedeniyle Odamız her meslek grubunun gelişimi, açılımı,üretim istihdam ve ekonomik başarısına yön verecek çalışmalar yapmakta,üyelerini pazarlama, ARGE konularında bilgilendirmeyi sürdürmektedir. Serbest Bölgenin başarımı, Filyos Vadisi Projesinin gerçekleşmesi, HES, sulama amaçlı barajlar, OSB ve Küçük Sanayi Sitesi sayılarının arttırılması, ulaşım ve alt yapı sorunlarının çözüme kavuşturulması, bölgemizdeki küçük mevduatların ve birikimlerin yatırma dönüştürülmesi, bölgemizde arsa ofisi kurulması, ilimizdeki en büyük sorunlardan birisi olan mülkiyet ve tapu sorununun çözümlenmesi, Karadeniz kentleri ile olan ulaşım eksikliğinin giderilmesi, merkez ilçedeki çevre yolu ve çevre viyadüklerinin yapımı için gerekli olan dış kredinin temini için merkezi hükümete baskı yapılması, bölgemizdeki Kamu İktisadi Teşekküllerinin zararının asgariye indirilmesi, TTK’nın işçi açığının giderilmesi, özerk bir yönetime kavuşturulması Odamızın en büyük hedefleridir.

Üyelerimiz ve Zonguldak kamuoyunun desteği bizlere yeterli gücü vermektedir.

Bu güç yolumuza ışık gücümüze güç katmaktadır.

SİTE İÇİ ARAMA

https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp

alt text
ONLINE İŞLEM
alt text alt text
SOSYAL MEDYA
alt text
KURUMSAL E-POSTA
alt text
HİZMETLERİMİZ
YARARLI ADRESLER
alt text alt text alt text alt text alt text
Translate
EnglishRussianTurkish
ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi