Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

İnsan Kaynakları Politikası

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası olarak , eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hede?eyen  ,   motivasyonlarını ve kurumlarına olan bağlılığı ön planda tutan çalışanlarımızın yeteneklerinden , güçlerinden ve yaratıcılıklarından azami ölçüde faydalanmayı , aralarında fırsat eşitliği yaratmayı , şeffaf ve açık bir yönetim anlayışı sergileyerek onların maddi ve manevi haklarını koruyup gözetmeyi ,aralarında ırk , din , dil ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın insan haklarına saygılı , nitelikli , huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamı sağlayarak gelişimlerini sürekli olarak arttırmak temel İnsan Kaynakları Politikamızdır . 

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi