Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Odamızdan Haberler

K BELGELERİNİ YENİLEYECEK  BELGE SAHİPLERİNİN DİKKATİNE

K belgelerinde, belge bitim tarihinden önce K belgelerini yenilemeyenler Karayollarında yapılan denetimlerde yüklü miktarda para cezasına maruz kalacaklardır.

Not : Yukarıda belirtilen K Türü Yetki Belgelerinde yenileme için müracaat edilen zamana göre %5 veya %25 Belge bedellerine ek olarak Araç Başı 98,00 TL Ziraat Bankası veya Vakıf Bankasına ödenecektir.

NOT: Yenileme işleminin yapılabilmesi için K1 yetki belgesi sahibi Tüzel kişiler (Şirketler) ile K3 yetki belgesi sahibi şahıslarla Tüzel kişiler’ in (Şirketler) en az bir adet (ODY) Orta Düzey Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişileri istihdam etmeleri veya ortak/Yönetim Kurulu üyeleri/şef/müdürlerden birinin bu belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

23.05.2013 TARİHLİ YENİ DÜZENLEMEYE GÖRE 270 ve TOPLAMDA 540 GÜN İÇİNDE YENİLEMESİNİ YAPTIRACAK OLANLAR İLE İLGİLİ İSTENEN EVRAKLAR;

K1 YETKİ BELGESİ SAHİBİ ŞİRKETLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;

-Satılan veya hurdaya ayrılan taşıtların noter satış senedi veya hurda belgesinin fotokopisi,

Yeni Tarihli Ticaret Odası, Şoförler Odası veya Esnaf Odası Oda Kayıt belgesi ASLI ( Oda Kayıt Belgesi üzerinde; sermayenin asgari 10.000,00 TL olması ve iştigal/ faaliyet konusu “nakliyecilik” veya” karayolu ile yüktaşımacılığı” şeklinde yazılı olması gerekir)

-Firma sahibi, ortakları ve temsile yetkili kişilere ait son 6 ay içerisinde düzenlenmiş “Resmi Kurum için alınacak” Adli Sicil Belgesi (A.Ş. ve Kooperatiflerde Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının Adli sicil belgeleri gelecek)

-Belge düzenlenmesinden sonra Odamız (İç Ticaret Servisi’ne) beyan edilmemiş tüm değişikliklere ait Ticaret sicil gazetesi ASILLARI veya ONAYLI suretleri,

-Firmanızı temsil ve ilzama yetkili şahısların değişmesi veya yetki süresinin bitmesi halinde, ıslak imza ve mühürlü yeni İMZA SİRKÜLERİ ASLI,

-K belgesinde kayıtlı özmal araçların RUHSAT FOTOKOPİLERİ,

NOT : Bu belgeler ile müracaat edilirken halihazırda 20 yaşından genç taşıtlarla ASGARİ KAPASİTE olarak bilinen azami yüklü ağırlığı/Katar ağırlığı olarak 110 ton’un tamamlanmış olması gerekmektedir. Aksi halde K1 belgesi yenileme işlemi yapılamayacaktır.

K1 YETKİ BELGESİ SAHİBİ ŞAHISLAR İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;

Satılan veya hurdaya ayrılan taşıtların noter satış senedi veya hurda belgesinin fotokopisi,

-Yeni Tarihli Ticaret Odası, Şoförler Odası veya Esnaf Odası Oda Kayıt belgesi ASLI (sermayenin asgari 10.000,00 TL olması ve bunun Oda kayıt belgesinde yazılı olması gerekir)

-Firma sahibine ait son 6 ay içerisinde düzenlenmiş “Resmi kurum için alınacak” Adli Sicil Belgesi,

-K belgesinde kayıtlı özmal araçların RUHSAT FOTOKOPİLERİ,

NOT : Bu belgeler ile müracaat ederken aynı zamanda 20 yaşından genç taşıtlarla ASGARİ KAPASİTE olarak bilinen 30 ton’un tamamlanmış olması gerekmektedir. (25/02/2006 tarihinden önce müracaat ederek ve ücretini yatırarak K1 belgesi alan şahıslar, aile fertlerinden birine belgelerini devretmedikleri müddetçe tonaj (asgari kapasite), sermaye şartı, araçlarda aranan 20 yaş şartlarından muaftır. (Devir yapılmışsa devir işlemi ile bu muafiyetler kalktığından devir tarihinden itibaren (23.05.2013 tarihli düzenleme) 30 tonun, 20 yaşından genç araçlarla tamamlanması gerekmektedir. Aksi halde K1 belgesi iptal durumuna düşmüş olacaktır.)

K2 YETKİ BELGESİ SAHİBİ ŞİRKETLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;

Satılan veya hurdaya ayrılan taşıtların noter satış senedi veya hurda belgesinin fotokopisi,

-Belge düzenlenmesinden sonra Odamız (İç Ticaret Servisi’ne) beyan edilmemiş tüm değişikliklere ait Ticaret sicil gazetesi ASILLARI veya ONAYLI suretleri,

-Firmanızı temsil ve ilzama yetkili şahısların değişmesi veya yetki süresinin bitmesi halinde, ıslak imza ve mühürlü yeni İMZA SİRKÜLERİ ASLI,

-K belgesinde kayıtlı özmal araçların RUHSAT FOTOKOPİLERİ

NOT : Bu belgeler ile müracaat ederken aynı zamanda en azından 1 taşıtın K belgesinde sürekli kayıtlı bir şekilde bulundurulması gerekmektedir. Üzerinde en az 1 taşıt bulunmayan K2 belgeleri 540. Günde iptal durumuna düşmektedir. (540 günlük süre 5 yılda bir kez kullanılabilecektir.)

K2 YETKİ BELGESİ SAHİBİ ŞAHISLAR İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;

Satılan veya hurdaya ayrılan taşıtların noter satış senedi veya hurda belgesinin fotokopisi,

-K belgesinde kayıtlı özmal araçların RUHSAT FOTOKOPİLERİ

NOT : Bu belgeler ile müracaat ederken aynı zamanda en azından 1 taşıtın K belgesinde sürekli kayıtlı bir şekilde bulundurulması gerekmektedir. Üzerinde en az 1 taşıt bulunmayan K2 belgeleri 540. Günde iptal durumuna düşmektedir.

K3 YETKİ BELGESİ SAHİBİ ŞİRKETLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;

Satılan veya hurdaya ayrılan taşıtların noter satış senedi veya hurda belgesinin fotokopisi,

-Yeni Tarihli Ticaret Odası, Şoförler Odası veya Esnaf Odası Oda Kayıt belgesi ASLI ( Oda Kayıt Belgesi üzerinde; sermayenin asgari 5.000,00 TL olması ve iştigal/ faaliyet konusu “nakliyecilik” veya” karayolu ile yüktaşımacılığı” şeklinde yazılı olması gerekir)

-Firma sahibi, ortakları ve temsile yetkili kişilere ait son 6 ay içerisinde düzenlenmiş “Resmi kurum için alınacak” Adli Sicil Belgesi (A.Ş. ve Kooperatiflerde Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının Adli sicil belgeleri gelecek)

-Belge düzenlenmesinden sonra Odamız (İç Ticaret Servisi’ne) beyan edilmemiş tüm değişikliklere ait Ticaret sicil gazetesi ASILLARI veya ONAYLI suretleri,

-Firmanızı temsil ve ilzama yetkili şahısların değişmesi veya yetki süresinin bitmesi halinde, ıslak imza ve mühürlü yeni İMZA SİRKÜLERİ ASLI,

-K belgesinde kayıtlı özmal araçların RUHSAT FOTOKOPİLERİ,

NOT : Bu belgeler ile müracaat edildiğinden itibaren 20 yaşından genç taşıtlarla ASGARİ KAPASİTE olarak bilinen azami yüklü ağırlığı/Katar ağırlığı olarak 45 ton’un tamamlanmış olması gerekmektedir. Aksi halde K3 belgesi yenilenemeyecektir.

K3 YETKİ BELGESİ SAHİBİ ŞAHISLAR İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;

Satılan veya hurdaya ayrılan taşıtların noter satış senedi veya hurda belgesinin fotokopisi,

 Yeni Tarihli Ticaret Odası, Şoförler Odası veya Esnaf Odası Oda Kayıt belgesi ASLI (sermayenin asgari 5.000,00 TL olması ve bunun Oda kayıt belgesinde veya sermaye bildirim formunda yazılı olması gerekir)

-Firma sahibine ait son 6 ay içerisinde düzenlenmiş “Resmi kurum için alınacak” Adli Sicil Belgesi,

-K belgesinde kayıtlı özmal araçların RUHSAT FOTOKOPİLERİ,

NOT : Bu belgeler ile müracaat edildiğinden itibaren 20 yaşından genç taşıtlarla ASGARİ KAPASİTE olarak bilinen azami yüklü ağırlığı/Katar ağırlığı olarak 45 ton’un tamamlanmış olması gerekmektedir. (25/02/2006 yılından önce müracaat ederek ve ücretini yatırarak K3 belgesi olan şahıslar, aile fertlerinden birine belgelerini devretmedikleri mütdetçe tonaj (asgari kapasite), sermaye şartı, Orta Düzey Mesleki Yeterlilik Belgesi (ODY) alma veya bu belgeye sahip kişileri istihdam etme ve araçlarda aranan 20 yaş şartlarındanmuaftır. Devir işlemi yapılmışsa devir tarihi itibariyle (23.05.2013 tarihli düzenleme) azami yüklü ağırlığı/Katar ağırlığı olarak 45 ton’tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde K3 belgesi iptal durumuna düşmüş olacaktır.)

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi