Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel

K3 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Mart 12, 2013 by yonetici in Genel with 0 Comments

TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK EV VE BÜRO EŞYASI TAŞIMACILIĞI

  1. Başvuru Formu (Form KUGM 1010) Form 1010
  2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (Form KUGM 1011) Form 1011
  3. Gerçek ve Tüzel Kişiye ait Kuruluş ve varsa daha sonra yapılan değişiklikler ile sermaye veya işletme ermayesini gösteren(En Az 5.000 TL) Ticaret Sicil Gazeteleri.(Aslı veya Ticaret Sicil Memurluğu Onaylı Örneği)
  4. Bağlı bulunulan odaya kayıtlı olduğunu gösterir Oda Kayıt Sureti Aslı(Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası)
  5. Firma kurucu ortak ve yöneticilerinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (TC Kimlik No?lu) ve Adli Sicil Kaydı Belgeleri Aslı
  6. Temsile Yetkili Kişilerin İmza Sirküleri (Noter Onaylı)
  7. Gerçek kişi ve Taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 45 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu.
  8. Adına kayıtlı taşıt/taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgeleri (Ruhsat Fotokopisi- Araç muayenesi geçerli)
  9. Merkezi işyeri adresine ait kira kontratı aslı veya fotokopisi, tapu senedi örneği veya yetkili makamlardan alınmış bir yazı / belge).
  10. Vergi Daire Yazısı veya Vergi Tabela Fotokopisi
ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi