Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel

Kobi Teşvik Kredi Belgesi

Şubat 24, 2013 by yonetici in Genel with 0 Comments

 KOBİ Teşvik Kredisinin Amacı Nedir?

Bu kredinin amacı Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normlarına ve uluslar arası anlaşmalara uygun olarak desteklenmelerini, uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini teminen üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını, istihdam yaratmalarını sağlamaktır.

 

KOBİ Kredileri Hangi Sektörleri Kapsar?

·     İmalat (çırçır ve entegre olmayan paketleme yatırımları hariç),

·     Tarımsal Sanayi (tarım ürünlerini işleyerek değerlendiren ve/veya pazara hazırlamaya yönelik faaliyette bulunan her türlü tarım işletmeleri ile soğuk hava depoları dahil),

·     Turizm (Konaklama tesisleri),

·     Eğitim ve Sağlık,

·     Madencilik,

·     Yazılım Geliştirme.

 

KOBİ Yatırımları İçin Öngörülen Destek Unsurları Hangileridir?

·     Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası,

·     Yatırım indirimi,

·     Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası,

·     Vergi, Resim ve Harç istisnası,

·     Fonda kredi tahsisi.

 

KOBİ?lere Kullandırılan Kredilerin Faiz Oranları Nedir?

A)Yatırım Kredilerinde:

·     Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda %10,

·     Diğer yörelerde %15?dir.

B) İşletme Kredilerinde:

·     Kalkınmada öncelikli yörelerde %15,

·     Diğer yörelerde %25?tir.

 

KOBİ?lere Kullandırılan Kredilerin Vadesi Nedir?

·     Fon kaynaklı yatırım kredilerinde vade azami 4 yıl (yatırım kredilerine 1 yıl ödemesiz dönem uygulanır),

·     İşletme kredilerinde 2 yıldır.

KOBİ Kredilerinde Aracı Bankalar Hangileridir?

·     Türkiye Halk Bankası A.Ş.

·     Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

·     Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

·     Sınai Yatırım Bankası A.Ş.

 

 

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi