Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Limited Şirket Sigorta Acenteliği

1) Zonguldak Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben Dilekçe

2) Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben dilekçe

3) Noter onaylı acentelik vekâletnamesi (1 asıl – 2 fotokopi),

4) Acentelik Sözleşmesi (1 asıl – 2 Fotokopi)

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

1) Zonguldak Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben Dilekçe

2) Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben dilekçe

3) Noter onaylı acentelik sözleşmesi fesihnamesi (1 asıl – 2 fotokopi) 

4) Acentelik Sözleşmesi (1 asıl – 2 Fotokopi)

Not: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi