Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Odamızdan Haberler

ÖNEMLİ DUYURU

1 Ocak 2014 İtibarıyla Fatura, Perakende Satış Fişi, Gider Pusulası Gibi Belgelerde Tacire İlişkin Bilgilerin Gösterilmesi Zorunluluğu Başlıyor

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun, 6335 sayılı Kanunun 6.maddesiyle değiştirilen 39/2 madesine göre; işletmeyle ilgili olarak düzenlenen ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde  01.01.2014 tarihi itibariyle bulunması gereken bilgiler ile internet sitesi kurmak zorunda olan işletmelerin  sitelerinde ayrıca yayınlaması gereken bilgiler aşağıdadır. 

       İNTERNET SİTESİ KURMA MECBURİYETİNDE OLMAYANLARIN FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELERİNDE GÖSTERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER:

 1. Mersis Numarası ( MERSİS Numarası Verilmeyenlere Ticaret Sicil Numarası )
 2. Ticaret Unvanı,
 3. İşletmenin Merkez Adresi.

 İNTERNET SİTESİ KURMA MECBURİYETİNDE OLANLARIN FATURA VE FATURA  YERİNE GEÇEN BELGELERİNDE GÖSTERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER :

 1. Mersis Numarası ( MERSİS Numarası verilmeyenlere Ticaret Sicil Numarası )
 2. Ticaret Unvanı,
 3. İşletmenin Merkez Adresi,
 4. Tescil Edilmiş İnternet Sitesi Adresi.

 İNTERNET SİTESİ KURMAK ZORUNDA OLANLAR İÇİN İNTERNET SİTESİNDE   YAYINLANMASI GEREKEN BİLGİLER:

 1. Mersis Numarası
 2. Ticaret Unvanı,
 3. İşletmenin Merkez Adresi,
 4. Tescil Edilmiş İnternet Sitesi Adresi.
 5. Anonim Şirketlerde ( Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyelerinin Adları Ve Soyadları, Taahhüt Edilen Ve Ödenen Sermaye Miktarı),
 6. Limited Şirketlerde (Müdürlerin Adları Ve Soyadları, Taahhüt Edilen Ve Ödenen Sermaye Miktarı)
 7. Eshamlı Komandit Şirketlerde (Yöneticilerin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı)

Ticari mektuplar, bir ticari işe ilişkin tüm yazışmalardır. Dolayısıyla tacirin bir ticari işe yönelik olarak düzenlediği tüm yazılarında maddede belirtilen bilgileri göstermesi zorunludur. Ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerin belirlenmesinde esas alınacak ölçüt, belgenin tacirler tarafından düzenlenmesi ve bu belgenin tacirlerin ticari defterlerine yaptıkları kayıtların dayanağını oluşturmasıdır. Anılan ölçütten hareketle bu tür belgelere, tacirler tarafından düzenlenen faturalar, perakende satış vesikaları (perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri), gider pusulaları, müstahsil makbuzları, ücret bordroları, banka dekontları, tahsilat veya tediye makbuzları örnek olarak gösterilebilecektir. Söz konusu bilgilerin, tacirler tarafından 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında madde kapsamındaki belgelerde gösterilmemesi halinde ise bunlar hakkında TTK?nın 51?inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen idari para cezası (2014 yılı için 2.240 TL) uygulanacaktır.

Tacirlerimizin idari para cezasıyla karşılaşmamaları bakımından 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında düzenleyecekleri madde kapsamındaki belgelerde yine madde kapsamındaki bilgilere yer vermeleri önem taşımaktadır. Bu çerçevede, tacirlerimizin 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında kullanacakları belgeleri bastırırken bu belgelerde, ticaret unvanının, MERSİS numarasının (MERSİS numarası verilmeyenler ticaret sicili numarasının) ve ticari işletmenin merkezinin (bağımsız denetime tabi tacirler bu bilgilere ek olarak internet sitesi adresi) gösterilmesine dikkat etmeleri, 1 Ocak 2014 tarihi öncesinde ,bastırılan belgelerin bu tarih sonrasında da kullanılması halinde, bu belgelerde de anılan bilgilerin gösterilmesini (bilgileri içerecek şekilde hazırlanan kaşelerin bu belgelere vurulması) sağlamaları, yazar kasalardan alınan perakende satış fişlerinde madde kapsamındaki bilgilere yer verilmesini teminen gerekli program değişikliklerini yaptırmaları veya program değişikliğine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kaşeyi fişlerin önüne veya arkasına vurmaları gerekmektedir.?

SİTE İÇİ ARAMA

https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp

alt text
ONLINE İŞLEM
alt text alt text
SOSYAL MEDYA
alt text
KURUMSAL E-POSTA
alt text
HİZMETLERİMİZ
YARARLI ADRESLER
alt text alt text alt text alt text alt text
Translate
EnglishRussianTurkish
ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi