Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Duyurular

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA DUYURU

Ocak 11, 2016 by yonetici in Duyurular with 0 Comments

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği?nden Odamıza gönderilen yazıda;

?Ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 sayılı Kanun ile taraf olduğu ?Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)? çerçevesinde yürürlüğe giren 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan ?Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik?e uygun olarak, tehlikeli malların taşınması gerektiği,

31/12/2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik?te muhtelif değişiklikler yapıldığı,

Bu kapsamda ekte detayları sunulan tanım, zorunluluk ve cezai hükümler eklenmekle birlikte yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi 1 inci fıkrası gereğince, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi / ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan taşıt sahiplerinin 01/07/2016 tarihine kadar taşıtlarına uygunluk değerlendirmesi yaptırmak ve Taşıt Durum Tespit Belgesi almalarının zorunlu olduğu,

Yönetmeliğin 2 nci maddesine göre de tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşımasında kullanılan ve bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve ?Taşıt Uygunluk Belgesi / ADR Uygunluk Belgesi? bulunmayan ve Taşıt Durum Tespit Belgesi almış olan taşıt sahiplerinin;

  1. 2005-2014 model taşıtlar için 31/12/2016 tarihine kadar,
  2. 1996 ? 2004 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,
  3. 1995 model ve öncesi taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,

Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan ?Taşıt Uygunluk Belgesi / ADR Uygunluk Belgesi? almak zorunda olduğu, Taşıt Durum Belgesi almayan taşıtlara söz konusu yönetmeliğin 28 inci maddesi 4 üncü fıkrası (e) bendi gereğince para cezası uygulanacağı? belirtilmektedir.

Konuyu bilgilerinize sunarız.

İLGİLİ YÖNETMELİK İÇİN TIKLAYINIZ

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi