Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Temel Değerlerimiz

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası vazgeçilmez temel değerleri olan bir sivil toplum kuruluşudur. İlkelerimiz, tüm çalışmalarımız için geçerlidir. Bu ilkelerimizi, uzun vadeli ve başarılı işbirliklerinin temeli olarak kabul ediyoruz.  Oda olarak Temel Değerlerimizi Şu başlıklarda sıralayabiliriz.

Etik değerlere bağlılık

Çalışmalarımızı, genel ahlak, iş ve meslek ahlakı, kanun ve hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleştirme konusundaki kararlılığımızdan taviz vermeyiz. Ülkenin çıkarlarına aykırı projeler içinde görev almayız. Üyelerimizin ve bölgenin çıkarları daima kendi çıkarlarımızın önündedir.

Yetkinlik

Yetkinlikler, stratejiyle uygulama arasındaki kritik halkayı oluşturmaktadır. Odamız uzun yılların deneyimi ve benimsediği sürekli gelişim modeli ile birikimlerini üyelerinin ve bölgenin sorunlarına çözüm için kullanır.

Erişilebilirlik

Odamız hizmetlerinin sunumunda teknolojiden de istifade ile üyelerimiz başta olmak üzere herkes tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını sağlar.

Hesap Verebilirlik,

Odamız kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılmasından sorumlu tüm yöneten ve çalışanlar;  kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi, kullanılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Yükümlülüklerine ilişkin tüm tarafların sorularına cevap verebilir, bunlar için gereken raporları ilgililerin kullanımına sunar.

Öncülük,

Odamızın bölgenin ekonomik ve sosyal yaşamını geliştirmeyi tek başına yapamayacağı gerçektir. Bizlerde köklü tarihimizden kaynaklı birikimlerimiz, deneyimlerimiz ve güçlü kadromuz ile sosyal ve ticari hayatta yaygınlık kazanması gereken her türlü başarılı hizmet ve etkinlikte toplumun tüm kesimlerinde ilk ve izlenen olmak için gerekli kaynakları planlamak ve uygulamaya koymaya hazırdır.

Hizmet Ve Paylaşım Odaklı

Odamız açık eleştiri ve talepleri dikkate alarak müşteri memnuniyetini gerçekleştirmek için hareket ederler. Hizmetlerin sunumunda ortaya çıkabilecek başarısızlıklara mazeret üretmek yerine çözüm üretir ve sorumluluk alır.

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi