Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Politikalarımız

MALİ POLİTİKA

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde elde ettiği mali kaynakları; üyelerinin ve diğer paydaşlarının yararına en etkin şekilde kullanmak, paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için günün şartlarını analiz ederek yönetmeyi ilke edinmiştir.

Bu ilke doğrultusunda;

Günün şartlarına uygun, güvenli ve etkin yatırım araçlarını kullanır.

Elde ettiği gelirleri paydaşlarına azami faydayı sağlayacak şekilde kullanır.

Mali Kaynakların yetkin personel tarafından yönetilmesini sağlar.

Gelir ve Giderlerini düzenli raporlarla takip eder ve gerekli iyileştirme çalışmalarını planlar ve uygular.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası İnsan Kaynakları Politikası, işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

Personel politikamız; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI   

Kurumumuz: üyelerinin bilgi güvenliğini ve temsil ettiği makamın imajını korumak, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla, bilişim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamak ana hedefimizdir.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası;

Bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamını yaratmak,

Paydaşlarımızın hızlı, kaliteli ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak için bilgi ve iletişim teknolojilerini en verimli şekilde kullanmak,

Oluşabilecek risklere karşı önlem almak,

Güncel gelişmeleri sürekli takip ederek gerekli altyapıyı oluşturmak için gerekli faaliyetleri planlar ve uygular.

İLETİŞİM POLİTİKASI     

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası; paydaşlarıyla işbirliğinin artırılması, üyelerinin ihtiyaç ve taleplerinin karar alıcılarla paylaşılması ve kamuoyu bilincinin artırılmasına yönelik olarak doğru zamanda doğru iletişim araçlarını kullanmayı ilke edinmiştir.

Bu ilke doğrultusunda;

Yerel, bölgesel ve ulusal basınla işbirliği yapar.

Toplantılar, üye ziyaretleri, anketler, öneri ve şikâyet sistemi gibi kanallarla üye ve ilçe ihtiyaçlarını tespit eder.

Karar alıcılarla oluşturduğu güçlü ilişkiler ile üyelerin ve ilçenin ihtiyaçlarının giderilmesinde öncü rol oynar.

Global iletişim araçlarını en etkin şekilde kullanmak için teknolojik gelişmeleri takip eder ve uygular.

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası; Üye ve çözüm odaklılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda üye şikâyetlerini yönetir.

Üyelerin iletişim gereksinimlerini belirler ve yönetir.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası; üyelerin şikâyet, dilek ve önerilerini kolayca iletebildiği, bu taleplerin hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığı, yasalara uygun şekilde değerlendirildiği ve gerekli iyileştirmelerin yapılarak üye odaklı yaklaşımın takip edildiği bir üye memnuniyet sistemini taahhüt eder.

HABERLEŞME POLİTİKASI

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının bağlı bulunduğu Kanunlar çerçevesinde yürütülen ve sır niteliği taşımayan her türlü faaliyeti bütün üyelerimize, paydaşlarımıza ve kamuoyuna eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık, eksiksizlik, kolay ulaşılabilirlik ve uygun zamanlama ilkelerine bağlı kalarak yazılı basın, internet, radyo ya da TV dahil olmak üzere tüm yerel ve Ulusal basın-yayın organlarında duyurup takip etmek ve uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirip güncelleyerek sürekli gelişmesini sağlamak temel Basın Yayın Politikamızdır.

RİSK YÖNETİM POLİTİKASI

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası; vizyo Risk Yönetimi Politikası ile Odamızın varlıklarının ve değerlerinin korunması, risklerin bertaraf edilmesi ile birlikte yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, iç ve dış paydaşların güvenini kazanmayı ve sürekli iyileşmeyi amaçlar.

Bu amaç doğrultusunda;

 Odamızın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin teşhisini,

Tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesini,

Odamızın etkinliğini artırabilecek fırsatların belirlenmesini,

Hedeflerimiz üzerindeki belirsizlik etkisi olarak tanımladığımız risk ve fırsatlarımızı tüm süreçlerimizin bir parçası görerek etkin bir şekilde yönetilmesini,

Belli periyotlarda raporlamalar yapılmasını,

Etik ilkelere bağlı kalınmasını,

Üst yönetimin gerekli alt yapı ve kaynağı sağlamasını,

Risk yönetimi ile ilgili sorumlulukların tanımlanması ve paydaşların farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler yapılmasını taahhüt ediyoruz.

KALİTE POLİTİKASI

5174 Sayılı Kanun’a Bağlı, TOBB Akreditasyon Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim

Sistemi ve ISO 1001 Müşteri Memnuniyet Sistemi kapsamında üyelerinin talep,

beklenti ve önerilerine uygun, çağın gereklerine uygun hizmet anlayışıyla üye

memnuniyetine sağlamak

SİTE İÇİ ARAMA

https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp

alt text
ONLINE İŞLEM
alt text alt text
SOSYAL MEDYA
alt text
KURUMSAL E-POSTA
alt text
HİZMETLERİMİZ
YARARLI ADRESLER
alt text alt text alt text alt text alt text
Translate
EnglishRussianTurkish
ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi