Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Duyurular

ZONGULDAK TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖNEMLİ DUYURU 04.09.2013

Eylül 4, 2013 by yonetici in Duyurular with 0 Comments

                                                                                                                                                                                      Tarih:04.09.2013

Ek-3

 Ticaret Sicil No: 4331

Ticaret Unvanı  : İLHAN DEMİRCİ TURİZM ÖZEL EĞİTİM TİCARET VE  PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: MİTHATPAŞA MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:10 MERKEZ/ZONGULDAK

 Yukarıda bilgileri verilen şirketin/kooperatifin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca tasfiye işlemlerini yürütmek üzere tasfiye memuru olarak bildirilen aşağıdaki kişi/kişiler ile tasfiye adresinin 04/09/2013 tarihinde tescil edildiği ilan ve aşağıdaki hususlar ilgililere ihtar olunur.

1-       Şirketin/kooperatifin yönetim kurulu üyelerinden her birinin ve denetçilerinin, müdür ya da müdürlerinin şirket ya da kooperatifin malvarlığı ile alacak veya borçları gösterir listeyi, belgeleri ile birlikte işbu ilan tarihinden itibaren en geç bir ay içinde,

2-       Şirketin/kooperatifin borçlu ve alacaklılarının, alacaklarını kanıtlarıyla birlikte, işbu ilan tarihinden itibaren en geç iki ay içinde,

6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi uyarınca aşağıda adı, soyadı ve adresi belirtilen tasfiye memuruna bildirmeleri gerekmekte olup, bu bilgi ve belgelerin belirtilen süre içinde tasfiye memuruna verilmemesi veya tasfiye memurunca da bu bilgi ve belgelere ulaşılamaması  durumunda, tasfiye memurunun bildirimi üzerine Müdürlüğümüzce başka bir işleme gerek kalmaksızın, şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecektir.

Ticaret Sicili Müdürü

 Tasfiye Heyeti/Memuru        :

Adı ve Soyadı         : KEMAL ÇETİNKAYA

Tasfiye Adresi        : MİTHATPAŞA MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:10 ZONGULDAK

 

 

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi