Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel

TİCARET UNVAN SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Mart 11, 2013 by yonetici in Genel with 0 Comments

1-Şahıs işletmelerinde ticaret unvanı seçilirken şahsın ad ve soyadını kullanması mecburidir. Buna ilaveten tacirin, işletmesi ile yanlış bir kanaat uyandıracak olan ifadeler hariç, istediği ekleri de unvanında kullanması mümkündür. Özellikle gerçek kişilerin ticaret unvanlarına bir şirketin mevcut olduğu zannını uyandıracak ilaveler yapmaları yasaktır.

*Gerçek kişiler kayıtlı oldukları Ticaret Sicili Memurluklarının faaliyet alanı içerisinde bulunan başka bir gerçek kişinin kullandığı ticaret unvanının aynısını seçmeleri mümkün değildir


2-Bir işletmenin şubesi de ticaret unvanını seçerken kendi merkezinin ticaret unvanını kullanmak ve şube unvanının sonuna şube olduğunu belirtmek mecburiyetindedir. Bu unvana şube ile ilgili ilavelerin yapılması mümkündür.

 

3-Kolektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya hiç olmazsa ortaklardan birinin adı ve soyadını, şirketi ve şirket nevini gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir.

 

4-Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanları ise komandite ortaklardan en az birinin ad ve soyadıyla, şirketi ve türünü gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması kanunen yasaklanmıştır.

 

5-Limited, anonim ve kooperatif şirketler, unvanlarında faaliyet konularını göstermek zorundadırlar. Buna ilaveten tacirin işletmesi ile yanlış bir kanaat uyandıracak olan ifadeler hariç istediği ekleri de unvanında kullanması mümkündür. Ayrıca bu şirketlerin ticaret unvanlarında; ?Limited Şirket?, ?Anonim Şirket? ve ?Kooperatif? kelimelerinin bulunması şarttır. Ticaret unvanında gerçek bir kişinin ad veya soyadı bulunması halinde şirket türünü gösteren ibarelerin rumuzla veya kısaltılmış olarak yazılmaları mümkün değildir.

 

UNVAN BELİRLENİRKEN NOKTALAMA İŞARETLERİ KULLANILMAMALIDIR.

 

** Şirketlerin ülkemizde faaliyet gösteren başka bir şirketin unvanının aynısını kullanmaları mümkün değildir. Şirketler için seçilen unvanın başka bir şirket tarafından kullanılan bir unvandan farklı olabilmesi için unvanın çekirdek bölümünden sonra gelen sektör bazındaki iki kelimenin farklı belirlenmesi gerekmektedir.

 

Örnek vermek gerekirse,


?Zonguldak Telekomünikasyon Otomotiv inşaat Sanayi A.Ş.? ile
?Zonguldak Turizm Otomotiv Sanayi A.Ş.?
Unvanlı işletmelerin çekirdek kelimeden (Zonguldak) sonra gelen ilk iki sektöre ait kelimeden biri aynı olduğu için bu iki unvan aynı kabul edilmektedir.

 

?Fatih Madencilik Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.? ile
?Fatih Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.?
Unvanlı işletmelerin çekirdek kelimeden (Fatih) sonra gelen ilk iki sektöre ait kelime farklı olduğu için bu iki işletmenin ayrı unvanları olduğu kabul edilmektedir.

**** Seçmeyi düşündüğünüz ticaret unvanının başka bir işletme tarafından kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğümüzün internet sayfasında bulunan ?Sorgulama? bölümüne giriş yaparak ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?nın ticaret unvanı veritabanları üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

 

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi