Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Basın Açıklamaları

TOPLANTIYA AÇIK DAVET

ZONGULDAK TSO?DAN TOPLANTIYA AÇIK DAVET

 

TOPLANTI TARİHİ: 12-MART-2013 SALI  Saat 14.00

TOPLANTI YERİ: DEDEMAN-ZONGULDAK/Karaelmas Salonu

TTK?ya ait ocaklarda rödevans usulü ile taşkömürü üretimi yapan üyemiz firmaların talebi üzerine, bu üyelerimizin ?Ruhsatsız Kömür Ocakları? konusundaki genel görüşlerini açıklayacakları bir toplantı yapılacaktır.

Bu toplantının, kentimize özgü, köklü ve büyük bir sorunun çözümüne yönelik faaliyetlerin acilen başlatılması için doğrudan ve dolaylı olarak konu ile ilgili tüm kişi ve kuruluşların görüşlerini açıkladığı bir ortam oluşturması dileğimizdir.

Toplantıya;

  • Resmi Kurum ve Kuruluşlarımız,
  • Yerel Yönetimlerimiz,
  • Siyasi Parti Örgütlerimiz,
  • Belediye Başkanlarımız,
  • Sivil Toplum Örgütlerimiz,
  • Yazılı ve Görsel Basınımız,
  • Tüm muhtarlarımız ve toplantının sağlıklı çözümlere ulaşması için katkı sağlayabilecek bütün kuruluşlar davetlidir.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, kentimizin bu önemli sorununun yasalar çerçevesinde ve toplumsal dayanışma ile çözüme kavuşturulmasında üzerine düşen görevleri yapmaya daima hazır olacaktır.

Saygılarımızla

M.Salih DEMİR

ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi