Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Mart 15, 2013 by yonetici in Genel with 0 Comments

1. Ticaret Sicil Gazetesi

2. Ticaret sicili tasdiknamesi

3. Şirket ana sözleşmesi

4. Vergi levhası sureti

5. İflas konkordato belgesi (asıl)

6. Taahhütname (ek-1 ve ek-2) asıl ve ıslak imzalı

7. Bilgi formu (ek-3) asıl ve ıslak imzalı

8. Mesleki sorumluluk sigortası sureti (Tanzim edilmişse)

9. Sigorta şirketi ile yapılan sözleşme sureti (Sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yapılmışsa)

10. İmza sirküleri fotokopisi

11. Telefon / e-posta vb. bilgiler için beyan / statik ip kullanıldığına dair belge

 

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ YETKİLİLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

1. İkametgah Belgesi (Ev Adresi) Asıl

2. Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Sureti (Asıl)

3. Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi (Asıl)

4. İflas / Konkordato Beyanı (Asıl)

5. En son mezun olunan okul diploma sureti

6. Taahhütname (ek-1) asıl ve ıslak imzalı

7. Bilgi formu (ek-3) asıl ve ıslak imzalı

8. İki adet vesikalık fotoğraf

9. Ssk Kaydı (Şu an ve daha önce hangi firmalarda çalıştığını gösterir SGK Müdürlüğü Tahsise Hazırlık Servisinden alınmış yazı aslı)

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ MÜDÜRÜ İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti (asıl)

2. İkametgah belgesi (ev adresi) asıl

3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (asıl)

4. İflas / konkordato beyanı (asıl)

5. En son mezun olunan okul diploma sureti

6. İki adet vesikalık fotoğraf

7. Ssk kaydı (şu an ve daha önce hangi firmalarda çalıştığını gösterir sgk müdürlüğü tahsise hazırlık servisinden alınmış yazı aslı)

8. Taahhütname (ek-1) asıl ve ıslak imzalı

9. Bilgi formu (ek-3) asıl ve ıslak imzalı

10. Yabacı dil belgesi (yabancı dil biliniyorsa)

11. Cep telefonu numarası

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONELİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti (asıl)

2. İkametgah belgesi (ev adresi) asıl

3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (asıl)

4. İflas / konkordato beyanı (asıl)

5. En son mezun olunan okul diploma sureti

6. İki adet vesikalık fotoğraf

7. Ssk kaydı (şu an ve daha önce hangi firmalarda çalıştığını gösterir SGK Müdürlüğü Tahsise Hazırlık Servisinden alınmış yazı aslı)

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ ŞUBELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. Ticaret Sicil Gazetesi

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ GERÇEK KİŞİ ORTAKLARI İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti (asıl)

2. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (asıl)

3. İflas / konkordato beyanı (asıl)

4. Taahhütname (ek-1) Asıl ve ıslak imzalı

5. Bilgi formu (ek-3) Asıl ve ıslak imzalı

 

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ TÜZEL KİŞİ ORTAKLARI İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. İflas / konkordato belgesi (asıl)

2. Taahhütname (ek-1) Asıl ve ıslak imzalı

3. Bilgi formu (ek-3) Asıl ve Islak İmzalı

 

Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır.

Mesleki tecrübe SSK veya Bağ-Kur?dan alınacak belge ile ispatlanmalıdır.

Sigorta acenteleri mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa en kısa sürede tanzim ettirerek başvuru yapılan odaya iletmek zorundadır.

Sigorta acentelerinin, sigorta şirketi ile yapılan acentelik sözleşmesi yoksa levhaya kayıttan sonra 6 ay içerisinde en az bir sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yaparak başvuru yapılan odaya iletmek zorundadır.

 

ÖNEMLİ NOT Levhaya kayıt için müracaat eden tüzel kişilerde (Şirket) sigortacılık işlemlerini yürütmek üzere şirkete dışarıdan müdür atandı ise bu kişinin levhada kayıtlı olan başka bir sigorta şirketinde teknik personel veya müdür olarak kaydı olmaması gerekir. Ayrıca dışarıdan müdür olarak atanacak kişinin başvuru yapan şirketten sigortalı olması gerekmektedir. Bu kişi için SGK? dan işe giriş bildirgesi ayrıca istenecektir.

ÖN BAŞVURUNUN YAPILACAGI İNTERNET ADRESİ  http://www.sigorta.org.tr

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi