Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Üye İlişkileri Politikası

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin temenni , dilek ve önerilerini kolayca iletebildiği, bu taleplerin hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığı, bağlı bulunduğu yasalara uygun şekilde değerlendirildiği ve gerekli iyileştirmelerin yapılarak takip edildiği bir üye ilişkileri ve memnuniyeti sistemini taahhüt ederek , şeffaf ve hesap verilebilir ilkeleri doğrultusunda , çözüm odaklı bir politika izlemeyi amaç edinmiştir.

 

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi