Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Duyurular

ZONGULDAK _ ÇAYCUMA TARIMA DAYALI iHTİSAS (SERA) ORGANİZE SANAYi BÖLGESİ ÖN TAHSİSLERİ BAŞLADI

İLAN

Zonguldak Çaycuma Tarıma dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) alt yapı inşaatları 2021 yılı itibariyle başlayacak olup 56 hektar olarak belirlenen proje alanından yatırımcı firmalara ön tahsisler yapılacaktır, parsel tahsisi talep edecek firmalar aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile 31.12.2020 tarihine kadar TDİOSB Müdürlüğüne başvuruda bulunabileceklerdir.

1) Parsel tahsis talebi için istenilen belgeler;

 1. Başvuru Formu (İdareden temin edilecektir)
 2. Yatırım Taahhütnamesi (İdareden temin edilecektir)
 3. İmza Sirküleri, vekaleten katılanlar için vekaletname (Aslı veya onaylı sureti)
 4. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Kuruluş ve en son değişiklikler içeren)
 5. Ticaret Odası veya Sanayi Odası Kaydı (Son 6 aylık)
 6. Vergi Levhası Sureti

2) Parsel tahsisinde aranacak şartlar;

 1. Tahsis edilecek parsellerde verimlilik ve ihracat odaklı çalışma açısından topraksız tarım yöntemi ile teknolojik seracılık yapılması esastır. Bunun dışında bir üretim yöntemi kullanmak isteyenlerin talepleri yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
 2. Sera parsellerininim her biri ortalama 25.000 m2 olup kurulacak teknolojik seraların asgari büyüklüğü 20.000 m2 olacaktır.
 3. Ön parsel tahsisi yapılacak yatırımcılardan alt yapı katılım payı bedeli olarak KDV hariç 10,00 TL/m2 ön tahsis bedeli alınacaktır. (25.000 m2 için ortalama KDV hariç 250.000,00 TL)
 4. Ön parsel tahsisi yapılacak yatırımcılardan arsa bedeli olarak KDV dahil 10,00 TL/m2 ön tahsis bedeli alınacaktır. (25.000 m2 için ortalama KDV dahil 250.000,00 TL)
 5. TDİOSB alt yapı inşaatlarının tamamlandıktan sonra alt yapı inşaatlarının dışında kalan ortak kullanım alanlarının inşaatı, arıtma tesisinin inşaatı, merkezi ısıtma sisteminin inşaatı, genel yönetim giderleri, vb. işler ile OSB’nin ideal şekilde işleyişini sağlamak amacıyla TDİOSB Müteşebbis Heyetinin belirleyeceği oranda alt yapı katılım payı bedeli katılımcılardan alınacaktır.
 6. TDİOSB’nin alt yapısı inşaatı tamamlandıktan sonra m2 arsa maliyeti hesaplanarak kesinleşen arsa bedeli, yürürlükte bulunan kısmen bedelsiz arsa tahsisine ilişkin yönetmelik ve mevzuat hükümlerine göre, katılımcılardan tahsil edilecektir. (Ön tahsis aşamasında tahsil edilen 10,00 TL/m2 arsa bedeli katılımcıdan mahsup edilecektir)
 7. Yatırımcı adayları taleplerinde seralarda üretmek istedikleri ürünü, ne tür bir sera inşa edeceklerini, hangi üretim yöntemi ile üretim yapacaklarını belirteceklerdir.
 8. Üretimin birlikteliği ve kalitesi açısından, kurulacak seraların TDİOSB Yönetimim Kurulunun belirleyeceği mimari ve teknolojik özelliklerde tek tip olarak inşa edilmesi esastır. Ancak yatırımcılar tarafından farklı mimari ya da teknoloji ile sera inşası talebinde bulunulması halinde talep yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
 9. Kurulacak modern seralar en son teknoloji ile imal edilecek olup yapılan fizibilitelere göre yaklaşık maliyeti 9.000.000,00 TL’dir (dokuz milyon) talepte bulunan firmaların maliyetleri karşılayabilecek yeterlilikte olması gereklidir.
 10. Alt yapı inşaatları tamamlandıktan sonra ön tahsis yapılan katılımcı firmalar kurulacak modern sera inşaatına başlayacak ve en geç 1 yıl sonunda sera inşaatını tamamlayarak üretime hazır hale getirecektir.
 11. TDİOSB’nin ideal şekilde işleyişini sağlamak amacıyla; seraların kurulumu, satın alma, üretim planlaması, pazarlama, vb. iş ve işlemlerle ilgili ortak hareket edilmesi esastır. Ancak bu birlikteliğin dışında farklı bir iş planı içeren başvuru olması halinde yönetim kurulunca değerlendirilecektir.

3) TDİOSB sektör grubu “İhtisas OSB” olup parsel tahsis talepleri belirlenen şartlar dahilinde TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

4) Parsel tahsisi başvurusunda bulunan firmalar belirlenen şartlara ilişkin yatırım taahhütnamesi TDİOSB Müdürlüğüne sunacaktır.

5) Katılımcının verilen taahhütlere aykırı davranması nedeniyle parsel tahsisinin TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmesi halinde veya katılımcının yapılan parsel tahsisinin iptalini talep etmesi halinde, katılımcı tarafından yapılan ödemeler iade edilmeyerek TDİOSB hesaplarına irat kaydedilecektir.

6) Başvurular TDİOSB Müdürlüğüne 31.12.2020 tarihine kadar teslim edilecek olup posta, kargo veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7) Tereddütler oluşması halinde detaylı bilgi için, Velioğlu Mahallesi No:183 Çaycuma/ZONGULDAK adresinde bulunan TDİ (SERA) OSB Müdürlüğü yetkilileri ile görüşülebilir, TDİ (SERA) OSB Müdürlüğü Telefon No: 0372 638 64 56/57

KAMUOYUNA İLANEN DUYURULUR. İş bu ilan Zonguldak Valiliği, Zonguldak TSO ve Çaycuma TSO internet sitelerinde ve ilan panolarında yayımlanacaktır.

Başvuru Formu ve Taahhütname

SİTE İÇİ ARAMA

https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp

alt text
ONLINE İŞLEM
alt text alt text
SOSYAL MEDYA
alt text
KURUMSAL E-POSTA
alt text
HİZMETLERİMİZ
YARARLI ADRESLER
alt text alt text alt text alt text alt text
Translate
EnglishRussianTurkish
ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi