Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Odamızdan Haberler

ZONGULDAK GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İŞLETME KAYIT BELGESI DUYURUSU

Sayın Üyemiz,

T.C. Zonguldak Valiliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü?nden aldığımız yazıda; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe istinaden, İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından tüm gıda işletmelerine İşletme Kayıt Belgesi düzenlendiği, belgelerin en geç 31/12/2013 tarihine kadar değiştirilmesi gerektiği belirtildi.

Yazıda şöyle denilmektedir:

Bilindiği üzere 17.12.2011 tarihinde 28145 sayılı Resmi Gazetede Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin GEÇİCİ MADDE 1?inde ?Bu Yönetmeliğin yayımından önce çalışma izni ve gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge almış ve halen faaliyet gösteren kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri, bu belgelerini en geç 31/12/2013 tarihine kadar bu yönetmelikteki kayıt belgesi ile değiştirmek zorundadır? hükmü yer almaktadır.

Aynı zamanda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bilgi Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu?nun 30. Maddesinin 1. Fıkrasında ?Bu Kanun kapsamındaki gıda ve yem işletmelerinden onaya veya kayıt işlemine tabi olanlar ile onay onay ve kayıt işlemlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. Onaya tabi işletmeler için, faaliyete geçmeden önce Bakanlıktan onay alınması zorunludur. Kayıt işlemine tabi işletmeler, faaliyetleri ile ilgili işletme kayıtlarını Bakanlığa yaptırmak zorundadır? hükmü bulunur.

Yine aynı kanunun 41. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendine göre ?30?uncu maddenin birinci fıkrası gereği kayıt yaptırmayan üretim yerlerine iki bin Türk Lirası, perakende işyerlerine bin Türk Lirası idari para cezası verilir? hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle ileride yaşanabilecek olumsuzluklara mahal vermemek ve vatandaşın zor durumda kalmasını engellemek adına üyelerinize gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda; Bilgilendirmenizi ve gereğini rica ederim.?

SİTE İÇİ ARAMA

https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp

alt text
ONLINE İŞLEM
alt text alt text
SOSYAL MEDYA
alt text
KURUMSAL E-POSTA
alt text
HİZMETLERİMİZ
YARARLI ADRESLER
alt text alt text alt text alt text alt text
Translate
EnglishRussianTurkish
ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi