Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Zonguldak Hakkında

Zonguldak?ın yüzölçümü 3.310 km2 olup, toplam nüfusu 2013 yılı nüfus verileri itibarıyla 601.567?dir. İlin toplam ilçe sayısı 8 olup bunlar; Merkez İlçe, Kdz. Ereğli, Çaycuma, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Kilimli, Kozlu?dur. İl?de 31 adet belediye ve 367 adet köy bulunmaktadır.

1992 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversite adı altında kurulan üniversitenin ismi 2012 yılında değiştirilerek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olmuştur. BEÜ, 11 fakülte, 3 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 1 devlet konservatuarı ile hizmet vermekte olup toplam öğrenci sayısı 2013 yılı itibarıyla 23.871?dir. Bülent Ecevit Üniversitesi?nde 2013 yılı sonu itibariyle 73 profesör, 89 doçent, 301 yardımcı doçent, 365 araştırma görevlisi, 163 öğretim görevlisi, 17 uzman ve 95 okutman görev yapmaktadır.

Zonguldak il sınırları içinde 53 km asfalt beton, 329 km sathi kaplama olmak üzere toplam 382 km yol bulunmaktadır. Diğer yollarla birlikte Zonguldak ili yol şebekesi uzunluğu 398 km?dir.

Zonguldak Çaycuma Havaalanı 2007 yılında hizmete girmiştir. Havaalanı 500.000 Yolcu/Yıl kapasiteli olup, işleticisi Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.?dir. 1 Ocak-30 Kasım 2013 tarihleri arasında Zonguldak Çaycuma Havaalanı?nda 268 iç hat – 216 dış hat olmak üzere toplam 484 yolcu seferi, 106 iç hat ? 204 dış hat olmak üzere toplam 310 ticari sefer vasıtasıyla 3.055 iç hat ? 26.801 dış hat olmak üzere toplam 29.856 yolcu ile 27 ton iç hat ? 556 ton dış hat olmak üzere toplam 283 ton kargo-bagaj-posta nakli gerçekleştirilmiştir.

Zonguldak il sınırları içerisinde toplam 69 km?lik demiryolu ağı bulunmaktadır. ?Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu Projesi?nin toplam maliyeti 227 milyon ? olup, bunun 194 milyon ??luk bölümü AB IPA fonlarından finanse edilecektir. Projede ilk olarak, tren trafiğinin yoğun olduğu Ülkü-Karabük-Zonguldak etabı yapılacak olup alt yapısının yenilenmesi ve kapasitenin geliştirilmesi ile hat; Türkiye?nin ekonomik ve bölgesel gelişmişliğine büyük katkı sağlayacaktır.

Zonguldak?ta hizmet veren Zonguldak Limanı yılda 2 milyon ton, Erdemir Limanı 16.5 milyon ton, Ereğli Limanı 200.000 ton ve Çatalağzı (Muslu) Limanı (Eren Enerji) Limanı 10 milyon ton işlem hacmi ile çalışmaktadır. Filyos Vadisi Projesi kapsamında yapılması planlanan Filyos Liman Projesi, bölgenin ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte yıllık en az 25 milyon ton kapasiteye sahip olacaktır. Filyos Liman ihalesi 19 Mart 2014 tarihinde yapılmış olup 2017 tarihinde bitirilmesi hedeflenmektedir.

ZONAT (Zonguldak Atık su Arıtma Tesisi) Projesi, 22.924.148 Euro yatırım ve 1 yıllık işletme bedelle yüklenici firma Pasch-Mass Dywidag (İspanya-Türkiye-Almanya) ortak girişimi tarafından gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 155.000 nüfusa hizmet verecek 34.000 m3/gün kapasiteli atık su arıtma tesisi (1.kademe), 650 mt derin deniz deşarj hattı, 20 km atık su kolektör ve terfi hattı ve 9 adet terfi merkezinin inşaatıyla gerçekleştirilmiştir. Atık su arıtma tesisinde ileri arıtma prosesi uygulanmış olup, tesisin %40 enerjisini temin edecek biyogazlı kojenerasyon sistemi yapılmıştır. Tesis, bu özellikleriyle Türkiye?de az sayıdaki ileri arıtma prosesi uygulayan atık su arıtma tesisleri içinde yer almakta olup, Karadeniz bölgesinde gerçekleştirilen ilk atık su arıtma tesisidir.

Filyos Endüstri Bölgesi, 5/10/2010 tarihli ve 2010/975 sayılı kararnameyle serbest bölge statüsünden çıkarılan kuzeyde kalan parça birinci bölge 08/09/2012 tarih ve 2012/3574 sayılı kararla endüstri bölgesi olarak ilan edilmiştir. Serbest bölge adına kamulaştırması süreci büyük oranda tamamlanmıştır. Sürece ilişkin devam eden hukuki davalar bulunmaktadır. Danıştay acilen kamulaştırmaya ilişkin yürütmeyi durdurma kararı almıştır.

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda Filyos Projesinin endüstriyel Simbiyoz Projesi olarak uygulanabilirliğine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalara Kalkınma Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Sanayi Genel Müdürlüğü, Verimlilik Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Türkiye Yatırım Destek Ve Tanıtım Ajansı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı temsilcileri iştirak etmektedirler.

Zonguldak il sınırları içinde bulunan Çaycuma OSB?nin yüzölçümü 125 hektar olup toplam 65 adet parselin 48?i tahsis edilmiştir. Çaycuma OSB?de 32 firma üretim halindedir. Kdz. Ereğli OSB?nin yüzölçümü 211 hektar olup 56 adet parselin 49?u tahsis edilmiş ve 20 firma üretime geçmiştir. Toplam 81 hektar yüzölçümüyle Alaplı OSB halen kuruluş aşamasındadır.

Zonguldak il sınırları içinde, 5 adet termik santral toplam 1.945 MWe?lik kurulu güç ile faaliyet halindedir. İl?de bulunan 1 hidroelektrik santralinin kurulu gücü 33 MWe olup yıllık üretimi 74.538.220 kWh?dır.

2013 yılı verilerine göre Zonguldak ilinde 4.178.146.165 ton maden rezervi bulunmaktadır. Madencilik sektöründe kayıtlı işletme sayısı 56 ve toplam istihdam 14.910 olarak kaydedilmiştir. Madencilik sektöründe ihracat 249.000 TL, ithalat 1.091.540.000 TL olarak kaydedilmiştir.

Zonguldak ilinde işgücüne katılım oranı 2010 yılında %52.2 iken 2011 yılında %48.7, 2012 yılında %58,1 olarak gerçekleşmiştir. İldeki istihdam 2010?da %46.6 iken 2011?de %45.1, 2012?de 53,9?dur. İldeki işsizlik oranı ise 2010 yılında %10,7 iken 2011?de %7,3, 2012?de %7,5 olarak gerçekleşti.

TR81 Batı Karadeniz Bölgesi özelinde %48?lik oran ve 161.085.000 TL ile en fazla kamu yatırımı yapılan il Zonguldak olmuştur. Zonguldak ilinde kamu yatırımları tahsislerinin cari fiyatlarla dağılımı 2010 yılında en yüksek seviyeye (yaklaşık 400.000.000 TL) ulaşmış olup 2012 yılındaki fiyat yaklaşık 200.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Zonguldak ilinde 2005-2013 yılları arasında 1337 KÖYDES projesine aktarılan toplam kaynak 94.134.307 TL?dir.

Zonguldak, bölgede en fazla ihracat yapan ildir. 2008 yılı itibariyle kendi rekorunu kıran il, takip eden yıllarda aynı performansı sergileyememiş ve düşüşler yaşamıştır. 2012 yılı itibariyle yaklaşık 320 Milyon ABD Doları seviyesinde ihracat gerçekleştirmiştir. Zonguldak ilinde 2011 yılı verilerine göre 61 adet kayıtlı ihracatçı firma bulunmaktadır. İhracatçı firma başına yaklaşık 7 Milyon 500 Bin ABD Doları ihracat yapılmaktadır. Kişi başına düşen 711 ABD Doları ihracat ortalamasıyla il, Türkiye?deki iller sıralamasında 24. sırada bulunmaktadır. Zonguldak?tan 2013 yılında gerçekleştirilen toplam ihracat ise 299. 098.423 USD ?dir.

Zonguldak İlinin ihracatında baskın olan sektör çelik sektörüdür ve ilin ihracatının yaklaşık %60?lık kısmına denk gelmektedir. Çelik sektörünü, %15?lik payıyla çimento cam seramik ve toprak ürünleri takip etmektedir. İlk beş sektörün ilin ihracatındaki toplam payı %91?nin üzerindedir. Zonguldak?tan 2013 yılı verilerine göre 97 farklı ülkeye ihracat yapılmıştır. Bu ülkeler içinde en fazla ihracat yapılan ülke Romanya?dır. Romanya?yı, ABD, İngiltere, Irak ve Kanada takip etmiştir.

TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde en fazla ithalatı Zonguldak İli gerçekleştirmektedir. 2008 yılına kadar bölge ithalatının yaklaşık %90?lık kısmını tek başına yapan il, 2012 yılı itibariyle bölgede gerçekleştirilen 1 Milyon 754 Bin ABD Doları ihracatın yaklaşık %72?si gerçekleştirmiştir. Zonguldak ilinde 2011 yılı verilerine göre 93 adet ithalatçı firma bulunmaktadır. İthalatçı firma başına 16 Milyon 538 Bin ABD Doları ithalat yapılmıştır. Yine aynı dönemde kişi başına ithalat ise 2.512 ABD Doları?dır. 2013 yılında Zonguldak?tan gerçekleştirilen ithalat ise 1.172.176.023 USD?dir. 2013 yılında ithalatta ilk sıraları Ukrayna, İsveç, Rusya Federasyonu, ABD ve Romanya almıştır.

2012 yılı sonu itibarıyla Türkiye?de faaliyette bulunan 33.843 uluslararası sermayeli şirketten 18?i TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde ve bu 18 şirketin 9 adedi de Zonguldak?ta yer almaktadır.

Zonguldak ilinde 2009-2013 yılları arasında Yatırım Teşvik Belgesi alan işletme sayısı 103?dür. Bu belgelerden 9 adedi süreç içerisinde çeşitli nedenlerle iptal edilmiştir. 94 adet Yatırım teşvik belgesi baz alınarak Zonguldak ilinde yatırımı teşvik belgesine bağlanan yapılan sektörler incelendiğinde 43 belge imalat, 44 belge hizmet, 4 belge enerji ve 3 belge madencilik sektörlerinde düzenlenmiştir.

Zonguldak çok engebeli bir arazi yapısına sahiptir. İlin % 56?sı dağlarla, % 31?i platolarla ve 13?ü ovalarla kaplıdır. Tarım arazisi niteliği gösteren alan ise %28?lik bir orana sahiptir. Bitkisel üretim; tahıl, meyvecilik ve son yıllarda sebzecilik üzerinde yoğunlaşmaktadır. Zonguldak ili ayrıca Türkiye?de tarımsal göstergelere göre il sıralamasında yalnızca ton bazında Mısır (Hasıl) üretiminde 81 il içerisinde birinci konumda bulunmaktadır. İlde üretim miktarının en fazla olduğu ürün buğday olarak görülmektedir. En fazla verim sağlanan ürün ise yoncadır. İlde meyve üretiminde öne çıkan ürün fındıktır. Üretim alanı ve üretim miktarında fındık ilk sırada yer alırken, en verimli ürünün elma olduğu görülmektedir. Yine bölgeye has bir çeşit olan Osmanlı Çileğinin yetiştiriciliği de bu bölgede yoğunlaşmaktadır. Ceviz, bölge için önem arz eden bir meyve çeşididir. Bölge, kivi meyvesinin yetiştirilmesi için gerekli olan iklim şartları göz önüne alındığında potansiyel arz etmektedir. Sebzecilik faaliyetlerinde en çok fasulye, lahana ve ıspanak yetiştirildiği görülmektedir. Ekilen ürünlerden elde edilen verim bağlamında ise domatesin ön plana çıktığı görülmektedir.

TARİHÇE

İlkçağdan günümüze kadar Zonguldak ve çevresinin tarihçesini kronolojik olarak sıraladığımızda,

Antik Dönem: (Frigyalılar, Persler, Helenizm)M.Ö. 1200?lerde Ege Göçleri ile Anadolu?ya giren Deniz Kavimleri?nden Frigler, Hititlerin (MÖ 2000-1200) yerini aldılar. Öncülüğünü Frigler?in yaptığı Deniz Kavimleri?nden Bitin, Mariandin, Migdon, adıyla bilinen topluluklar özellikle Zonguldak yöresine yöneldiler. Persler MÖ 555 de İran?da Med Devletini yıktıktan sonra Anadolu?ya girerek 546 ?da Lidya egemenliğine son verdiler. Bu dönemde Kapadokya Satraplığı?na (yerleşim yeri) bağlanan Zonguldak ve Çevresi MÖ V. yy da bu satraplığın bölünmesiyle oluşan Bitinya satraplığının içinde yer aldı. Daha sonra Makedonya İmparatoru Büyük İskender, Asya seferine çıktı.MÖ 334 de Pers Ordusunu Granikos?ta yenince, Perslerin Batı ve Kuzey Anadolu?daki egemenliği sona erdi.

Romalılar Dönemi : ( MS I.yy-IV yy) Bitinya Romalıların egemenliğine girince (MÖ 74) ?Bitinya Vilayeti? olarak yeniden örgütlendi. Romalılar buna göre Bitinya-Pontus-Paflagonya bölgelerindeki onbir kenti birleştirerek bağımsız bir genel valilik kurdular ve Zonguldak toprakları tümüyle bu eyaltin içinde kaldı.

Bizans Dönemi : Roma İmparatorluğu MS 395 yılında Doğu Roma (Bizans) ve batı Roma olarak ikiye ayrıldığında Zonguldak Bölgesi Doğu Roma İmparatorluğu içinde kaldı. XIII.yy. da iç kısımların Türkler tarafından, kıyıların ise Cenovalı Tüccar gemicilerce denetim altına alınması üzerine, Zonguldak topraklarında Bizans Yönetimi son buldu.

Anadolu Selçukluları Dönemi : Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah?ın komutanlarından Emir Karatekin bilindiği gibi Ulus, Bartın ve Devrek topraklarını ele geçirdikten sonra kuzeye yöneldi ve Zonguldak yöresini bütünüyle ele geçirdi. Bugün Bartın, Devrek ve Ereğli çevrelerinde yaşayan halkın dilinde ve yerleşim adlarında 24 Oğuz Boyu?nun isimleri (Kayı, Bayat, Alkaevli, Karaevli, Yazır, Döger, Dodurga, Yaparlı, Avşar, Kızık, Begdili, Karkın, Bayındır, Pecene, Çavuldur, Çepni, Salur,
Eymür, Alayuntlu, Yüreğir, İğdir, Büşdüz, Yıva, Kınık) yaşatılmıştır.

Beylikler Dönemi : Anadolu Selçuklu Devleti?nin çöküş döneminde (XIII yy ilk yarısı) Zonguldak ve yöresini 1084 ele geçiren Emir Karatekin?in soyundan gelen Hüsameddein Çoban Bey Kastamonu merkez olarak Çobanoğulları Devletini kurmuştur.1335 te bağımsızlığını ilan eden Candaroğulları Beyliğine katıldı.

Osmanlı Dönemi : Candaroğlu Beyliği?nin taht kavgasından yararlanan Yıldırım Beyazıt 1389-1403 yıllarında bu beyliği yıktı ve topraklarını Osmanlı sınırlarına kattı. XVII. Ve XVIII yy da Batı Karadeniz Bölgesinde daha çok askeri düzenlemeler önem kazanmıştır. 1830 lu yıllardan itibaren de yörede taşkömürünün varlığı kesin olarak bilinmekteydi. 1848 de yapılan inceleme ve düzenlemelerle taşkömürü bulunan yerler saptanarak havza sınırları ilk kez tanınmıştır. I. Abdülmecit?in fermanıyla Taşkömürü Havzası ?Evkaf-ı Celile-i Mülükane? topraklarına dahil edilmiş I. Abdülmecit adına tapulanmıştır. İdaresi ve işletmesi de Hazine-i Hassa?ya verilmiştir.
Şimdiki Zonguldak şehir merkezi, Devrek?in kaza olmasından sonra, Devrek?in Çharşembe Müdüriyetine (Çarşamba Nahiyesi Çaycuma) başlanmıştır. 25 Kasım 1893 yılında Zonguldak sahilinde liman inşaatı ve kömür yükleme tesisleri yapımı için anlaşma yapıldı. Osmanlı Bankasının da taraf olduğu bu anlaşma daha sonraki yıllarda Taşkömürü Havzasına hakim olacak Ereğli şirketi Osmaniyesi?nin kurulmasının temelini oluşturacak olmasının yanı sıra Zonguldak?ın gelişmesini de sağlayacaktır.

Cumhuriyet Dönemi: 14 Mayıs 1920 de Zonguldak kazası Mutasarrıflık haline getirilerek, (TBMM?nin mutasarrıflık yaptığı ilk ilçe) kaza kaymakamı Ahmet Cevdet Bey mutasarrıf vekili olarak görevlendirildi. 1 Nisan 1924 te sancaklar kaldırılarak, Zonguldak bağımsız mutasarrıflığı vilayet yapıldı.
1991 yılına kadar 14 ilçesi bulunan Zonguldak, aynı yıl ?Bartın İli Kurulması Hakkında Kanun?la Amasra, Kurucağile ve Ulus ilçelerini de içine alarak Bartın ili kuruldu. Ardından 1995 yılında ?Karabük İlinin Kurulması Hakkında Kanun?la Karabük ilçesi il oldu. Bu ile de Eflani, Safranbolu ve Yenice ilçeleri bağlandı.

SİTE İÇİ ARAMA

https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp

alt text
ONLINE İŞLEM
alt text alt text
SOSYAL MEDYA
alt text
KURUMSAL E-POSTA
alt text
HİZMETLERİMİZ
YARARLI ADRESLER
alt text alt text alt text alt text alt text
Translate
EnglishRussianTurkish
ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi