Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Odamızdan Haberler

ZONGULDAK HAVZASINDA FAALİYET GÖSTEREN 14 ÖZEL SEKTÖR KÖMÜR İŞLETMESİ TEDBİR AMAÇLI OLARAK AKTİF KÖMÜR ÜRETİM FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Zonguldak havzasında
faaliyet gösteren 14 özel sektör kömür işletmesinin tedbir amaçlı olarak aktif kömür üretim faaliyetlerini
durdurması ile ilgili açıklama yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Metin Demir;

Tüm Dünyayı etkisi altına alan
Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü tarafından
pandemi ilan edilmiş olup, Ülkemizde de gerek Devlet kurumları gerek özel sektör firmaları tarafından salgını önleyici çalışmalar sürdürülmekte ve önlemler alınmaya devam
edilmektedir.

Zonguldak İlimizde salgınla mücadele kapsamında 31.03.2020 tarihi itibariyle TTK kömür üretim
faaliyetlerini durdurmuş, sadece acil tamir bakım ve iş güvenliğine yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

TTK’ ya ek olarak havzada faaliyet gösteren 14 özel sektör kömür işletmesinde
de benzer tedbirler alınmaya başlanmıştır. Öncelik olarak yeraltı ve yerüstü işletmelerinde
çalışmalarına mani bir
hastalık durumu olmamasına rağmen düzenli ilaç kullanması gereken tüm personel
idari izne ayrılmıştır. Ek olarak işletmelerdeki personellerin bir kısmına ücretli izin
hakları kullandırılmaya başlanmış, bir kısım personel için ise kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak üzere girişimlerde
bulunulmuştur.

Zonguldak taşkömürü havzasında faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinde
mostra madenciliği yapılmakta olduğundan, ocaklarda kuyu sistemi bulunmamaktadır. Yerüstünden yeraltına
nakillerde kafes sistemi kullanılmadığı için, personel birbiri ile yakın temas halinde değildir.
Ancak, özel sektör kömür işletmeleri de sorumluluklarının bilincinde olarak tedbir amaçlı aktif kömür üretim
faaliyetlerini durdurmuşlardır. Mevcut durumda en az sayıda personel ile İş sağlığı ve güvenliği kurallarına riayet
edilerek, ocakların ayakta tutulmasına yönelik tamir –bakım, su atımı ve gaz
kontrolü çalışmaları yapılmaktadır.

Havzada özel sektör madencilik faaliyetleri TTK ile imzalanmış olan rödövans sözleşmesi kapsamında yapılmaktadır. Özel sektör işletmelerince
TTK’ ya başvuru yapılarak,
ilgili sözleşmelerin mücbir sebepler maddesinden faydalanmak kaydıyla
sahalarda üretim faaliyetleri durdurulmuştur.

Ayrıca,  işletmelerin
mali acz içerisine düşmemesi için Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından;

  • 2020 Yılı Nisan
    ayı sonunda ödemeleri yapılacak
    rödövans borçları ertelenmiş,
  • 2020 Yılı
    Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ait rödövans
    taahhütleri dondurulmuştur, dedi.
ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi