Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Duyurular

ZONGULDAK TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖNEMLİ DUYURU 04.12.2013

Aralık 4, 2013 by yonetici in Duyurular with 0 Comments

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 26 Kasım 2013 tarih ve 67300147.431.04/8348 sayılı yazısı aşağıda gösterilmiştir.   Bakanlığımıza, 2014 yılında kullanılacak ticari defterlerin açılış onaylarında aranacak ticaret sicili tasdiknamesine ilişkin olarak yazılı ve sözlü başvurularda bulunulmaktadır.  Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanununun 64.maddesinin 3.fıkrası ; ?Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile 4.fıkrada sayılan defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılır. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerin de de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin 6.ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin 1.ayının sonuna kadar notere yaptırılır. Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı Ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hallerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmaz. Fiziki ortamda ve ya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğ ile belirlenir. ?hükmünü içermektedir. Anılan Kanun maddesi hükmüne istinaden bakanlığımız ile Maliye Bakanlığınca hazırlanan ?Ticari Defterlere ilişkin tebliğ ? 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Anılan tebliğ 13.maddesinin 1.fıkrası; ?Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlanmadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur. Hükmünü içermektedir.Defter açılış onaylarının ağırlıklı olarak yıl sonunda yapıldığı göz önünde bulundurularak ticaret sicili taleplerinin öncelikli olarak karşılanması ve oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

SİTE İÇİ ARAMA

https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp

alt text
ONLINE İŞLEM
alt text alt text
SOSYAL MEDYA
alt text
KURUMSAL E-POSTA
alt text
HİZMETLERİMİZ
YARARLI ADRESLER
alt text alt text alt text alt text alt text
Translate
EnglishRussianTurkish
ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi