Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel

ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI YETKİLİLERİ İZMİR VE MANİSA’DA BİR DİZİ ZİYARETTE BULUNDULAR.

ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI
YETKİLİLERİ ZONGULDAK’TA YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BAZI PROJELERLE İLGİLİ OLARAK 8-9
ŞUBAT 2019 TARİHLERİNDE İZMİR VE MANİSA’DA 
BİR DİZİ ZİYARETTE BULUNDULAR.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’nın
öncülüğünde geliştirilen bazı projeler ile Oda’nın içerisinde yer aldığı
Zonguldak Valiliği’nin koordinasyonunda yürütülmekte olan bir kısım proje ile
ilgili olarak; benzer projeler hakkında bilgi almak, yerinde inceleme yapmak,
kıyaslama ve çıkarımlar da bulunmak; yürütülmekte olan projeleri daha etkili,
verimli olarak hayata geçirebilmek için; İzmir Aliağa, Manisa, Manisa
Salihli,Turgutlu ve Kula ilçelerinde incelemeler ve ziyaretler yapıldı.

Ziyaretlere Zonguldak Valisi Erdoğan
Bektaş, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir,
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, Batı
Karadeniz Kalkınma Ajansı Strateji Birim Başkanı Mehmet Çetinkaya, Batı Karadeniz
Kalkınma Ajansı Koordinatörü Mustafa Ayhan İnanır, Zonguldak Valiliği uzmanı
Ali Doğu, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri Mustafa Özkan, Naci Orhan,
Anıl Yıldırım ile Zonguldak Liman Başkanı Ali Görkem katıldı.

İlk ziyaret İzmir’in Aliağa ilçesinde
bulunan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği’ne (GEMİSANDER) ve Gemi Geri
Dönüşüm Şirketlerine yapıldı. Zonguldak ekibini GEMİSANDER Yönetim Kurulu
Başkanı Kamil Önal, Aliağa Liman Başkanı Levent Köleteli, Aliağa Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk ve dernek yönetim kurulu üyeleri karşıladı.Karşılama sonrasında GEMİSANDER Genel
Koordinatörü Ersin Çeviker tarafından, Gemi geri dönüşümün tarihçesi, önemi,
ekonomiye katkıları, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat, sektör ile ilgili
istatistiki veriler, gemi geri dönüşüm sektörünün mevcut durumu konularında
katılımcılar bilgilendirildi. Bilgilendirme sonrasında sektöre ve bölgelere
yönelik görüş ve öneriler alınarak tecrübe paylaşımında bulunuldu. Sonrasında
bölgede faaliyet gösteren işletmeler ziyaret edildi.

Aliağadaki temasların ardından Manisa’ya
hareket edildi. Manisa’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme
Bölgesi (MANİSA TEKNOKENT) ziyaret edildi. Teknokent yetkilileri tarafından
Manisa Teknokent’in kuruluşu, gelişmesi, mevcut imkanları ve halen yürütülmekte
olan faaliyetler ve projelerle ilgili bilgilendirme yapıldı. Manisa
Teknokent’te gerçekleştirilmekte olan Makine Kalıpçılığı ve Prototipleme ile
Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümelenme çalışmalarında elde edilen
deneyimlerden İlimizde Valilik Makamınınca başlatılan “Bati Karadeniz Çelik
Kümelenmesi” çalışmalarında istifade edilebileceği yönünde görüş birliğine
varıldı.

Ziyaretin ikinci gününde Manisa ili
Turgutlu İlçesi’nde bulunan Genel Seracılık Enerji Yatırım A.Ş. İle Manisa ili
Salihli İlçesi’nde bulunan Bostan Tarım A.Ş.’ti ziyaret edildi. Topraksız tarım
ile salkım domates üretimi yapıp, ürünlerini ağırlıklı olarak yurt dışına ihraç
eden Sera yetkililerinden topraksız sera kurulumu, işletilmesi, topraksız
tarımın avantajları, üretim ve pazarlama konularında bilgiler alındı. İlimizde
kurulma çalışmaları tamamlanan ve 2019 yılı yatırım programına alınacak olan
SERA Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı çalışmaları ve üst yapı çalışmalarında
kullanılmak üzere özel bilgiler edinildi.

Son olarak Manisa’nın Kula İlçesi’nde
bulunan Kula Jeopark’ı ziyaret edilerek yetkililerden Jeopark’ın ilan edilmesi,
işletilmesi ile ilgili detaylı bilgiler alındı. İlimizde yapılmakta olan
Jeopark çalışmalarında yol gösterecek bilgiler edinildi.

İlimizde sektörel çeşitliliğin
artırılmasına yönelik olarak yapılmakta olan çalışmalar paralelinde Tarım,
Turizm ve Sanayi alanında yapılmış olan benzer projelerin incelendiği iş
ziyaretleri hakkında açıklama yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Metin Demir; İlimizde sektörel çeşitliliğin sağlanması, mevcut
sektörlerin geliştirilmesi, istihdamın artırılması vb. konularda sürekli olarak
bir çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda İlimiz Valisi Erdoğan Bektaş’ın
himayelerinde ve öncülüğünde İzmir ve Manisa illerimizde bir dizi ziyaretlerde
bulunduk. Bu ziyaretlerimizde de gördük iki oluşturmaya ve geliştirmeye
çalıştığımız alanlar İzmir ve Manisa gibi milli gelirden aldığı pay yüksek olan
illerimizin de önceliği olan alanlar. Ziyaret ettiğimiz kurum, kuruluş ve
işletmelerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk. Elde ettiğimiz
çıkarımların İlimizin gelişimine ve dönüşümüne önemli katkılarda bulunacağına
inanıyorum. Bu vesile ile bizleri kabul ederek tecrübe ve bilgi paylaşımında
bulunan GEMİSANDER yönetimine, Manisa Teknokent yetkililerini, Genel Seracılık
A.Ş. ve Bostan Tarım Anonom Şirketi yetkililerine, Kula Jeopark yetkililerine,
Salihli Kaymakamı Levent Kılıç’a, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan’a ve önderlik
ederek bizlere bu imkanı sağlayan Sayın Valimiz Erdoğan Bektaş’a teşekkür
ederim dedi.

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi