Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Anonim Şirket Hisse Devri

GEREKLİ EVRAKLAR

A-NORMAL HİSSE DEVRİ (Talep Edilmesi Halinde Tescilsiz İlan Edilir)

1) Dilekçe (Zonguldak Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına)

2) Dilekçe (Zonguldak Ticaret Sicili Müdürlüğüne)

3) Noterlikçe düzenlenmiş Hisse Devir Sözleşmesi ( 2 asıl) veya Pay Senedi (2 fotokopi)  veya Geçici İlmühaber (2 fotokopi)

4) Noter Onaylı Pay defteri (devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (1’er adet asıl suret – 1 er adet fotokopi),

5) Noter onaylı Yönetim Kurulu Hisse Devir Kararı (2 asıl)

6) Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların; Fotoğrafı (5 adet),

7) Yeni ortak Yabancı uyruklu ise;

 Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya  adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

 Fotoğrafı (5 adet)

-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

8) Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

a) Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği (2 asıl), Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

b) Tüzel kişiliğin en son yönetim kurulu seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi

c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin; fotoğrafı (5 adet).

B-TEK PAY SAHİPLİĞİNİN TESCİLİ

1) Dilekçe (Zonguldak Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına)

2) Dilekçe (Zonguldak Ticaret Sicili Müdürlüğüne)

3) Noter Onaylı Pay defteri (devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (1’er adet asıl suret – 1 er adet fotokopi),

4) Noter onaylı Yönetim Kurulu Tek Pay Sahipliği Kararı (2 asıl)

5) Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların; Fotoğrafı (5 adet),

6) Yeni ortak Yabancı uyruklu ise;

 Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya  adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

SİTE İÇİ ARAMA

https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp

alt text
ONLINE İŞLEM
alt text alt text
SOSYAL MEDYA
alt text
KURUMSAL E-POSTA
alt text
HİZMETLERİMİZ
YARARLI ADRESLER
alt text alt text alt text alt text alt text
Translate
EnglishRussianTurkish
ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi