Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Anonim Şirket Şube Kapanış

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Zonguldak Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben Dilekçe

2) Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben dilekçe

3) Noter onaylı Yönetim Kurulu Şube Kapanış Kararı (2 adet asıl)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi