Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Limited Şirket Merkez Nakli

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 111;

GEREKLİ EVRAKLAR

1)Şirketin kayıtlı olduğu Eski merkezdeki Sicil Müdürlüğünden alınacak sicil özeti (1 adet ası) (TSY Madde 111)

2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

3) Oda Kayıt için Dilekçe

4) Taahhütname

5) Varsa Kira Kontratı Fotokopisi

6) Tüm ortakların 5 şer adet fotoğrafları

7) Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 2 asıl) ile Merkez nakli tadil metni ( 2 adet asıl)

8) Hazır Bulunanlar Listesi (2 adet asıl)

9) Çağrılı genel kurullarda Gündem Kararı (2 adet fotokopi)

10) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi