Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Limited Şirket Sözleşmesi Tadili

Şirket sözleşmesi değişikliğinin tesciline ilişkin başvuruda, müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir (TSY-92):

1) Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 2 adet asıl)

2) Şirket sözleşmesinin değişen maddelerinin yeni şeklini içeren tadil metni ( 2 adet asıl)

3) Hazır Bulunanlar Listesi (2 adet asıl)

4) Çağrılı genel kurullarda Gündem Kararı (2 adet fotokopi)

5) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

6) Zonguldak Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben Dilekçe

7) Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben dilekçe

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi