Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel

ADI ORTAKLIK BASVURUSU

Mart 12, 2013 by yonetici in Genel with 0 Comments

Adi ortaklık tesis etmek suretiyle bakkal, market, kuruyemişçi gibi işyerlerinde perakende (son tüketiciye yönelik olarak, ürün ambalajı bozulmaksızın) tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapmak isteyenler bu seçenek vasıtasıyla satış belgesi başvurusunda bulunacaklardır.

ADİ ORTAKLIKLARIN PERAKENDE SATIŞ BELGESİ BAŞVURUSU

Perakende tütün mamulü ve/veya alkollü içki satış belgesi başvurusu esnasında tarafınızdan aşağıdaki belgelere ait bazı bilgiler istenecektir. Lütfen tüm belgelerinizi temin ettikten sonra başvuru bilgilerinizi girmeye başlayınız.

1- Başvuru formu : Kurumun internet sitesinde (elektronik ortamda) doldurulacak ve çıktı alınacaktır.
2- TC Kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı fotokopisi : Başvuru sahibi gerçek kişiye ait olmalıdır.
3- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı örneği : İşyeri açma ve çalışma ruhsatında ana faaliyet konusu bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe yada müstakil tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı olan ruhsatlara istinaden perakende tütün mamulü ve/veya alkollü içki satış belgesi başvurusunda bulunulabilmektedir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru sahibi adına düzenlenmiş olmalıdır.
4- Başvuru yapan ortağın temsil yetkisini haiz olduğuna dair, diğer ortağın yazılı beyanı
5- Vergi mükellefiyet kaydına ilişkin belge (Adi ortaklığın vergi kaydına ait olmalıdır)
6- Belge bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu : (Kurum hesabına yatırılması gereken belge bedeli başvuru formunda gösterilecektir. Belge bedeli ödemesi havale vs. isimler altında herhangi bir ücret ödemeksizin Ziraat Bankası şubelerinden TAPDK Kurumsal Tahsilat hesabına TC kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek yatırılacaktır. Havale veya EFT ile yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.)

* 4733 sayılı Kanunun sekizinci maddesinin sekizinci fıkrası ?Bu Kanuna, 4250 sayılı Kanuna veya 5607 sayılı Kanuna aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara, Kurumun düzenlemekle yükümlü olduğu piyasalarda faaliyete ilişkin hiçbir belge verilmez, verilmiş olanlar Kurumca iptal edilir.? şeklinde düzenlenmiş olup, bu doğrultuda satış belgesi başvurusu esnasında başvuru sahibinin ve ortağının adli sicil sorgulamasının yapılması gerekmektedir. Başvuru esnasında bu kişilere ait adli sicil belgesinin asıl suretlerinin ibraz edilmesi halinde başvuru kabul işlemi çoğunlukla aynı gün içinde sonuçlandırılmaktadır. Adli sicil belgesi sorgulamasının Kurum tarafından yapılmasının istenmesi de mümkündür, ancak bu durumda değerlendirme Kurum tarafından yapılacak adli sicil sorgulaması sonunda yapılabilecektir. İlgili Yönetmelik gereği başvuru değerlendirme süresi en geç 30 gün olarak belirlenmiştir.
* Belediye teşkilatı olmayan yerde ambalajında (kapalı) alkollü içki satışı yapacakların mülki amir tarafından düzenlenmiş uygun görüş yazısını haiz olmaları zorunludur.
* Başvurularda ibrazı gerekli evrakın suretleri (fotokopileri) ancak ilgili görevli tarafından asıl suretin görülmesi ve aslına uygunluğunun kontrolünün ardından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmesi halinde kabul edilir. Aksi halde belgenin aslı veya noter onaylı sureti başvuru formuna eklenmek zorundadır.
* Başvuru formunun her sayfası ayrı ayrı imza altına alınmalıdır.

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi