Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel

DERNEK BASVURUSU

Mart 12, 2013 by yonetici in Genel with 0 Comments

DERNEK LOKALLERİ İÇİN SATIŞ BELGESİ BAŞVURUSU

İçkili dernek lokallerinde alkollü içki satışı yapmak isteyen kişiler bu seçenek aracılığıyla ve ancak AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ BELGESİ başvurusunda bulunabilmektedirler.
Dernek lokallerinde perakende (ambalajında) alkollü içki veya tütün mamulü satışı yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Dernek lokallerinde açık alkollü içki satışı üç farklı şekilde yapılabilmektedir.
A- Lokalin doğrudan dernek temsilcileri eliyle işletilmesi:
Bu durumda satış belgesi başvurusu ancak dernek sorumlusu veya dernek yetkilisi aracılığı ile yapılabilir.
Başvuru esnasında ibrazı gereken evrak şunlardır.
1- Başvuru formu (Kurumun internet sitesinde (elektronik ortamda) doldurulacak ve çıktı alınacaktır)
2- Dernek tüzel kişiliğini temsilen başvuru yapan sorumlu müdüre veya dernek yetkilisine ait TC Kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Başvuru yapan kişinin derneği temsil yetkisini haiz olduğuna dair belge
4- İçkili Lokal İşletme İzin Belgesi
5- Derneğin vergi mükellefiyet kaydına ilişkin belge
6- Belge bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu. (Belge bedeli ödemesi havale vs. isimler altında herhangi bir ücret ödemeksizin Ziraat Bankası şubelerinden TAPDK Kurumsal Tahsilat hesabına TC kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek yatırılacaktır. Havale veya EFT ile yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.)
* Başvuru esnasında başvuru yapan kişinin yanı sıra dernek yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adli sicil sorgulamalarının yapılması gerekmektedir. Başvuru esnasında bu kişilere ait adli sicil belgelerinin asıl suretlerinin ibraz edilmesi halinde başvuru kabul işlemi çoğunlukla aynı gün içinde sonuçlandırılmaktadır. Adli sicil belgesi sorgulamasının Kurum tarafından yapılmasının istenmesi de mümkündür, ancak bu durumda değerlendirme Kurum tarafından yapılacak adli sicil sorgulaması sonunda yapılabilecektir. İlgili Yönetmelik gereği başvuru değerlendirme süresi en geç 30 gün olarak belirlenmiştir.
* Başvurularda ibrazı gerekli evrakın suretleri (fotokopileri) ancak ilgili görevli tarafından asıl suretin görülmesi ve aslına uygunluğunun kontrolünün ardından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmesi halinde kabul edilir. Aksi halde belgenin aslı veya noter onaylı sureti başvuru formuna eklenmek zorundadır.
* Başvuru formunun her sayfası ayrı ayrı imza altına alınmalıdır.

B- Lokalin bir gerçek kişi müstecir tarafından işletilmesi:
Satış belgesi başvurusu ancak dernek yönetim kurulu kararıyla müstecir olarak atana gerçek kişi veya yasal temsilcisi tarafından yapılabilir.
Başvuru esnasında ibrazı gereken evrak şunlardır.
1- Başvuru formu (Kurumun internet sitesinde (elektronik ortamda) doldurulacak ve çıktı alınacaktır)
2- Müstecir gerçek kişiye ait TC Kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Müstecir atamasına ilişkin Dernek Yönetim Kurulu Kararı örneği
4- İçkili Lokal İşletme İzin Belgesi
5- Müstecir gerçek kişinin vergi mükellefiyet kaydına ilişkin belge
6- Belge bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu örneği. (Belge bedeli ödemesi havale vs. isimler altında herhangi bir ücret ödemeksizin Ziraat Bankası şubelerinden TAPDK Kurumsal Tahsilat hesabına TC kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek yatırılacaktır. Havale veya EFT ile yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.)
* Başvuru esnasında müstecirin adli sicil sorgulamasının yapılması gerekmektedir. Başvuru esnasında bu kişiye ait adli sicil belgesinin asıl suretlerinin ibraz edilmesi halinde başvuru kabul işlemi çoğunlukla aynı gün içinde sonuçlandırılmaktadır. Adli sicil belgesi sorgulamasının Kurum tarafından yapılmasının istenmesi de mümkündür, ancak bu durumda değerlendirme Kurum tarafından yapılacak adli sicil sorgulaması sonunda yapılabilecektir. İlgili Yönetmelik gereği başvuru değerlendirme süresi en geç 30 gün olarak belirlenmiştir.
* Başvurularda ibrazı gerekli evrakın suretleri (fotokopileri) ancak ilgili görevli tarafından asıl suretin görülmesi ve aslına uygunluğunun kontrolünün ardından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmesi halinde kabul edilir. Aksi halde belgenin aslı veya noter onaylı sureti başvuru formuna eklenmek zorundadır.
* Başvuru formunun her sayfası ayrı ayrı imza altına alınmalıdır.

C- Lokalin bir tüzel kişi müstecir tarafından işletilmesi:
Satış belgesi başvurusu ancak tüzel kişilik imza yetkilisi veya yasal temsilcisi tarafından yapılabilir.
Başvuru esnasında ibrazı gereken evrak şunlardır.
1- Başvuru formu (Kurumun internet sitesinde (elektronik ortamda) doldurulacak ve çıktı alınacaktır)
2- Müstecir olarak atanmış tüzel kişiliğin belge başvurusu yapan imza yetkilisine ait (TC Kimlik numarası yer alan) nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Müstecir atamasına ilişkin Dernek Yönetim Kurulu Kararı örneği
4- İçkili Lokal İşletme İzin Belgesi örneği
5- Vergi mükellefiyet kaydına ilişkin belge (Müstecir tüzel kişiliğe ait olmalıdır)
6- Belge bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu örneği. (Belge bedeli ödemesi havale vs. isimler altında herhangi bir ücret ödemeksizin Ziraat Bankası şubelerinden TAPDK Kurumsal Tahsilat hesabına TC kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek yatırılacaktır. Havale veya EFT ile yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.)
* Başvuru esnasında başvuru yapan kişinin yanı sıra müstecir tüzel kişiliğin idare organı başkan ve üyelerinin adli sicil sorgulamalarının yapılması gerekmektedir. Başvuru esnasında bu kişilere ait adli sicil belgelerinin asıl suretlerinin ibraz edilmesi halinde başvuru kabul işlemi çoğunlukla aynı gün içinde sonuçlandırılmaktadır. Adli sicil belgesi sorgulamasının Kurum tarafından yapılmasının istenmesi de mümkündür, ancak bu durumda değerlendirme Kurum tarafından yapılacak adli sicil sorgulaması sonunda yapılabilecektir. İlgili Yönetmelik gereği başvuru değerlendirme süresi en geç 30 gün olarak belirlenmiştir.
* Başvurularda ibrazı gerekli evrakın suretleri (fotokopileri) ancak ilgili görevli tarafından asıl suretin görülmesi ve aslına uygunluğunun kontrolünün ardından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmesi halinde kabul edilir. Aksi halde belgenin aslı veya noter onaylı sureti başvuru formuna eklenmek zorundadır.
* Başvuru formunun her sayfası ayrı ayrı imza altına alınmalıdır.

 

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi