Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Girişimci Kurullarımız

İl Genç Girişimciler Kurulu Kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğŸi bünyesinde kurulan Zonguldak İl Genç GirişŸimciler Kurulu Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelerek görev bölümü yaptı. İl Genç GirişŸimciler Kurulu BaşŸkanlığŸına Harun Demir, BaşŸkan yardımcılığŸı görevlerine Gökhan Sarsık ile Güçlü ǖztürk seçildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğŸi (TOBB) tarafından oluşŸturulacak olan Genç GirişŸimciler Kurulu`nda Zonguldak €™ı temsil etmek amacıyla seçilen 20 kişŸilik gurup, ilk toplantısını gerçekleşŸtirdi.Koordinatör oda olarak belirlenen Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası`nda gerçekleşŸtirilen toplantıya, ZTSO Yönetim Kurulu BaşŸkanı M. Salih Demir ile Zonguldak Genç GirişŸimciler Kurulu üyeleri katıldı.. Zonguldak, EreğŸli, LJaycuma ,Devrek ve Alaplı Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından belirlenen üyeler, toplantıda ilk olarak yönetim kurulunu oluşŸturmak için seçim yaptı. Yapılan seçim sonrasında Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ǜyesi Harun Demir BaşŸkan, LJaycuma Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Gökhan Sarsık ve Devrek Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Güçlü ǖztürk BaşŸkanvekili olarak seçildi.

GerçekleşŸtirilen seçimler sonunda toplantıya yeniden katılan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu BaşŸkanı Salih Demir €œ şŸekilciliğŸe önem vermeyiniz her birinizi bu kurulun başŸkan ve yöneticisi olarak görev yapınız. Zonguldak Ticaret ve sanayi Odasının başŸarısının temelinde bu vardır. Dost olun arkadaşŸ olun ekip olun birbirinizi tamamlayın. Mütevazi olun. Kentin sorunlarını kendi özel sorunuymuşŸ gibi özümseyin. 6 Ay önce kurulan Kadın GirişŸimciler Kurulumuz çok önemli çalışŸmalar yaptı . Sizin daha başŸarılı olacağŸınızı görebiliyorum. LJevresine duyarlı, topluma duyarlı bireyler olmanız, ilimizin ve bölgemizin kalkınmasında önemli rol oynayacaktır” dedi.

Daha sonra kurul hakkında görüşŸlerini açıklayan üyeler bölgesel sorunlar, yapılması olası çalışŸmalar hakkında görüşŸ alışŸverişŸinde bulundular.

ǖte yandan İl Genç GirişŸimciler Kurulu BaşŸkanlığŸına seçilen Harun Demir ,kurulun kuruluşŸ amacına uygun çalışŸmalarda bulunacağŸını , İldeki genç girişŸimci potansiyellerinin nitelik ve nicelik bakımından gelişŸtirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi,gençlere kariyer gelişŸtirme fırsatları yaratılması, girişŸimcilik öğŸrenmeleri için öğŸrenme ortamları hazırlamak, , girişŸimcilik eğŸitimleri düzenlemek , lise ve üniversitelerde girişŸimcilik seminerleri düzenlemek gibi amaçları olduğŸunu , kurulda bir araya geldikleri üyeler ile çok kısa sürede uyum sağŸladıklarını ifade ederek protokol ziyaretlerini tamamlanmasından sonra faaliyetlere başŸlanacağŸını kaydetti.

Genç GirişŸimciler Kurulu Üyeleri;

Harun DEMİR – BaşŸkan

Gökhan SARSIK – BaşŸkanvekili

Güçlü ֖ZTܜRK – BaşŸkanvekili

Ozan DEMİRTAŞ

Fatih KELEŞ

Ömür Metin TܜRKKAN

Ferhat YAVUZYİОİTOĞLU

Atilla ALPAK

Alpaslan PINAR

Emin KARAKAYA

Serkan ALBAYRAK

Ahmet AKDEMİR

Osman ODABAޞ

Hamdi ÖZTܜRK

Erkan DEMİRCAN

Selçuk OKTAY

Volkan YALI

Murat YILMAZ

Utku YURTBAY

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi