Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Kollektif ve Komandit Şirket Yeni Kayıt

KOLLEKTİF ŞİRKET: Kollektif şirket ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir.

KOMANDİT ŞİRKET: Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket komandit şirkettir. Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler.

KURULUŞ (TSY Madde 64)

a) Kurucuların imzaları Ticaret Sicili Müdürlüğümüz tarafından onaylanmış şirket sözleşmesi

b)Şirketi temsile yetkili olanların şirket unvanı altında düzenlenmiş ve Ticaret Sicili Müdürlüğünde  onaylanmış ünvan altında imza beyannamesi (1  adet asıl) ,

c) Komandit şirketlerde komanditer ortağın ayni sermaye koymuş olması halinde; konulan ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanmış bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporu,

ç) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

d)Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

müdürlüğe verilir.

e) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

f) Oda Kayıt için Dilekçe

g) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

h) Tüm ortakların ve ortak olmayan müdürlerin 4 er adet fotoğrafları

ı) Taahhütname

i) Varsa Kira Kontratı Fotokopisi

j) Tüm ortakların ve ortak olmayan müdürlerin 2şer adet ikametgah belgesi(e-devletten alınabilir)

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden kuruluş için elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

SİTE İÇİ ARAMA

https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp

alt text
ONLINE İŞLEM
alt text alt text
SOSYAL MEDYA
alt text
KURUMSAL E-POSTA
alt text
HİZMETLERİMİZ
YARARLI ADRESLER
alt text alt text alt text alt text alt text
Translate
EnglishRussianTurkish
ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi