Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Limited Şirket Şube Açılışı

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 120;

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Şirket Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;

a) Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin onaylı bir örneği(1 asıl -1 fotokopi)

b) Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı onaylı sicil gazetesi ( 1asıl – 1 fotokopi)

c) Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

3) Oda Kayıt için Dilekçe

4) Taahhütname

5) Varsa Kira Kontratı Fotokopisi

6) Şube müdürü/müdürlerinin 5 şer adet fotoğrafları

7) Şube müdürü/müdürlerinin şube unvanı altında  Ticaret sicil müdürlüğünde düzenlenmiş ünvan altında imza beyannamesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

8) Şube açılışına ilişkin; noter onaylı Müdürler Kurulu Kararı (2 adet asıl)

veya Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (2 adet asıl)

7) Genel Kurul Kararı alındı ise Hazır Bulunanlar Listesi (2 adet asıl)

8) Genel Kurul Kararı alındı  ise;  Çağrılı genel kurullarda Gündem Kararı ( 2 adet fotokopi)

9) Genel Kurul Kararı alındı ise; Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri 

10) Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

11) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi