Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Bilgi Bankası

SAYISAL TAKOĞRAF SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ VERİLERİN TOPLANMASI SAKLANMASI VE DENETİMİ HK.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yayınlanan 2017/KDGM-4/ST sayılı Genelgenin 5. Maddesi hükmünce sayısal takograf kart ve araç verilerinin TOBB’a gönderilmesini teminen bir veritabanı kurulduğu daha önce farklı kanallarla kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu kapsamda, söz konusu veriler TOBB veri tabanına https://staumanaliz.tobb.org.tr adresi üzerinden yüklenebilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu Genelgenin 5. Maddesi hükmünce, ST kartı sahipleri, ST sürücü kartlarında kaydedilen verileri en çok 25 günde bir TOBB’a gönderecektir. Bununla birlikte, ST sürücü kartlarında kaydedilen veriler, araç sahibi şirketler tarafından da Kart Verme Otoritesine gönderilecektir. Araç yetki belgesi sahipleri, sürücülere ait verilerin aktarılmasından sürücüleriyle birlikte sorumlu olacaktır. 
 Diğer taraftan, Genelgenin 5. Maddesinin 1. paragrafına göre; yetki belgesi sahipleri tarafından, yetki belgesine kaydedilmiş araç ünitelerinde kaydedilen verilerin, şirket kartı kullanılmak suretiyle, geriye doğru 365 günlük veriyi içerecek şekilde ve üçer aylık periyotlarla dijital ortamda arşivlenmesi ve bu verinin ayda bir defa Kart Verme Otoritesine gönderilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu veri tabanına veri yükleme işlemlerinin kolaylaştırılmasını teminen, şirket ve sürücülerimiz için bir seferde birden fazla dosya yüklemelerine imkan tanıyan güncellemeler yapılmış ve https://staumanaliz.tobb.org.tr adresinden kullanıma sunulmuştur. Bütün bu hususlarla birlikte, halihazırda STS kapsamında araç üniteleri ve sürücülerinin verilerini bir yazılım aracılığıyla toplayan ve çok sayıda aracı/sürücüsü olan taşımacılık şirketleri için elle dosya yükleme işlemlerinin zaman kaybına sebebiyet verdiği görülmüştür. Buna yönelik olarak, bir webservis üzerinden TOBB’da kurulan veritabanına doğrudan veri yüklenmesini teminen yeni bir uygulama daha hizmete sunulmuştur. Söz konusu uygulamadan, araç yetki belgesi sahipleri ile birlikte bu alanda hizmet vermekte olan yazılım firmaları faydalanabilecektir.

TOBB’da kurulan STS Ulusal veri tabanına doğrudan veri göndermek üzere, konu ile ilgili olarak, ilgili webservise https://staumanalizws.tobb.org.tr adresinden erişim sağlanmaktadır. Adı geçen web servisi kullanarak veri yüklemek isteyen firmaların öncelikle https://staumkayit.tobb.org.tr adresi üzerinden Mersis numarası ile (Mersis sistemine kayıtlı temsilci bilgileri kullanılarak) kayıt yapmaları gerekmektedir.

Söz konusu sayfa sadece sisteme kayıt amacıyla, kullanıcı adı ve şifre tanımlaması için kullanılacaktır.

Kayıt sonrası, webservis aracılığıyla doğrudan veri yüklenmesi yoluyla TOBB’un sistemlerine veri aktarımına başlanabilecektir.

Bu nedenle yetki belgesine sahip her ŞİRKET ve ŞAHIS firmalarının ŞİRKET KARTINA sahip olmaları gerekmektedir. Siz yetki belgesi sahibi şirket ve şahısların mağdur olmamaları için ivedilikle şirket kartına müracaat etmeleri gerekir.

SİTE İÇİ ARAMA

https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp

alt text
ONLINE İŞLEM
alt text alt text
SOSYAL MEDYA
alt text
KURUMSAL E-POSTA
alt text
HİZMETLERİMİZ
YARARLI ADRESLER
alt text alt text alt text alt text alt text
Translate
EnglishRussianTurkish
ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi