Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel

TÜZEL KISILIK (SIRKET) BASVURUSU

Mart 12, 2013 by yonetici in Genel with 0 Comments

Ticaret siciline kayıtlı olan kişiler bu seçenek aracılığı ile TÜTÜN MAMULÜ VE/VEYA ALKOLLÜ İÇKİ PERAKENDE SATIŞ BELGESİ, ETİL ALKOL PERAKENDE SATIŞ BELGESİ, AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ BELGESİ, TÜTÜN MAMULÜ VE/VEYA ALKOLLÜ İÇKİ TOPTAN SATIŞ BELGESİ ile ETİL ALKOL VE/VEYA METANOL TOPTAN SATIŞ BELGESİ başvurusunda bulunabilmektedirler.

Bakkal, market, büfe gibi noktalarda ürünlerin birim ambalajını bozmaksızın son tüketiciye yönelik olarak tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapmak isteyenlerin satışını yapacakları ürün grubuna göre TÜTÜN MAMULÜ VE/VEYA ALKOLLÜ İÇKİ PERAKENDE SATIŞ BELGESİ,

Yukarıda sayılan noktalarda genel kullanım amaçlı etil alkol ve evsel kullanım amaçlı etil alkol satışı yapmak isteyenlerin satışını yapacakları ETİL ALKOL PERAKENDE SATIŞ BELGESİ,

İçkili lokanta, bar, birahane gibi noktalarda açık olarak (birim ambalajın bozulması suretiyle kadehle yada şişeyle/kutuyla) alkollü içki satışı yapmak isteyenlerin AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ BELGESİ,

Tütün mamulleri ve/veya alkollü içkilerin, yeniden ticarete konu edilmek üzere, Kurumdan belge almış satıcılara yönelik satışını yapmak isteyenlerin ise TÜTÜN MAMULÜ VE/VEYA ALKOLLÜ İÇKİ TOPTAN SATIŞ BELGESİ,

Etil alkol ve metanolün ilgili mevzuatında izin verilen noktalara yönelik toptan satışını yapmak isteyenlerin, satışını yapacakları ürün grubuna göre ETİL ALKOL VE/VEYA METANOL TOPTAN SATIŞ BELGESİ,

Sahibi olmaları gerekmektedir.

A) PERAKENDE SATIŞ BELGESİ BAŞVURUSU

Perakende tütün mamulü ve/veya alkollü içki satış belgesi ile etil alkol perakende satış belgesi başvurusu esnasında tarafınızdan aşağıdaki belgelere ait bazı bilgiler istenecektir. Lütfen tüm belgelerinizi temin ettikten sonra başvuru bilgilerinizi girmeye başlayınız.

1- Başvuru formu : Kurumun internet sitesinde (elektronik ortamda) doldurulacak ve çıktı alınacaktır.
2- T.C. Kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı fotokopisi : Tüzel kişiliği temsil yetkisini haiz olup, tüzel kişilik adına belge başvurusunda bulunan gerçek kişiye ait olmalıdır.
3- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı örneği : İşyeri açma ve çalışma ruhsatında ana faaliyet konusu bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe yada müstakil tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı olan ruhsatlara istinaden perakende tütün mamulü ve/veya alkollü içki satış belgesi başvurusunda bulunulabilmektedir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru sahibi tüzel kişi adına düzenlenmiş olmalıdır.
4- Vergi mükellefiyet kaydına ilişkin belge
5- Belge bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu : Kurum hesabına yatırılması gereken belge bedeli başvuru formunda gösterilecektir. Belge bedeli ödemesi havale vs. isimler altında herhangi bir ücret ödemeksizin Ziraat Bankası şubelerinden TAPDK Kurumsal Tahsilat hesabına vergi numarası beyan edilerek yatırılacaktır. Havale veya EFT ile yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

* 4733 sayılı Kanunun sekizinci maddesinin sekizinci fıkrası ?Bu Kanuna, 4250 sayılı Kanuna veya 5607 sayılı Kanuna aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara, Kurumun düzenlemekle yükümlü olduğu piyasalarda faaliyete ilişkin hiçbir belge verilmez, verilmiş olanlar Kurumca iptal edilir.? şeklinde düzenlenmiş olup, bu doğrultuda başvuru esnasında tüzel kişilik adına başvuruda bulunan kişi ile tüzel kişiliğin idare organı başkan ve üyelerinin adli sicil sorgulamasının yapılması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi ile tüzel kişiliğin idare organı başkan ve üyelerinin adli sicil belgelerinin asıl suretinin ibraz edilmesi halinde başvuru kabul işlemi çoğunlukla aynı gün içinde sonuçlandırılmaktadır. Adli sicil belgesi sorgulamalarının Kurum tarafından yapılmasının istenmesi de mümkündür, ancak bu durumda değerlendirme Kurum tarafından yapılacak adli sicil sorgulaması sonunda yapılabilecektir. İlgili Yönetmelik gereği başvuru değerlendirme süresi en geç 30 gün olarak belirlenmiştir.
* Belediye teşkilatı olmayan yerde ambalajında (kapalı) alkollü içki satışı yapacakların mülki amir tarafından düzenlenmiş uygun görüş yazısını haiz olmaları zorunludur.
* Başvurularda ibrazı gerekli evrakın suretleri (fotokopileri) ancak ilgili görevli tarafından asıl suretin görülmesi ve aslına uygunluğunun kontrolünün ardından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmesi halinde kabul edilir. Aksi halde belgenin aslı veya noter onaylı sureti başvuru formuna eklenmek zorundadır.
* Başvuru formunun her sayfası ayrı ayrı imza altına alınmalıdır.

B) AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ BELGESİ BAŞVURUSU

Açık alkollü içki satış belgesi başvurusu esnasında tarafınızdan aşağıdaki belgelere ait bazı bilgiler istenecektir. Lütfen tüm belgelerinizi temin ettikten sonra başvuru bilgilerinizi girmeye başlayınız.

1- Başvuru formu : Kurumun internet sitesinde (elektronik ortamda) doldurulacak ve çıktı alınacaktır.
2- T.C. Kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı fotokopisi : Tüzel kişiliği temsil yetkisini haiz olup, tüzel kişilik adına belge başvurusunda bulunan gerçek kişiye ait olmalıdır.
3- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı veya açık alkollü içki satışına izin veren diğer resmi evrak örneği : Faaliyet konusu (içkili lokanta, bar, birahane gibi) açık alkollü içki satışına izin veren işyeri açma ve çalışma ruhsatına veya mevzuatı gereğince yetkili makamlardan alınmış açık alkollü içki satışına ilişkin ruhsata veya izin belgesine sahip olanlar açık alkollü içki satış belgesi başvurusunda bulunabilmektedirler. Anılan izin ön izin belgeleri başvuru sahibi tüzel kişi adına düzenlenmiş olmalıdır.
4- Vergi mükellefiyet kaydına ilişkin belge
5- Belge bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu : Kurum hesabına yatırılması gereken belge bedeli başvuru formunda gösterilecektir. Belge bedeli ödemesi havale vs. isimler altında herhangi bir ücret ödemeksizin Ziraat Bankası şubelerinden TAPDK Kurumsal Tahsilat hesabına vergi numarası beyan edilerek yatırılacaktır. Havale veya EFT ile yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.
* 4733 sayılı Kanunun sekizinci maddesinin sekizinci fıkrası ?Bu Kanuna, 4250 sayılı Kanuna veya 5607 sayılı Kanuna aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara, Kurumun düzenlemekle yükümlü olduğu piyasalarda faaliyete ilişkin hiçbir belge verilmez, verilmiş olanlar Kurumca iptal edilir.? şeklinde düzenlenmiş olup, bu doğrultuda başvuru esnasında tüzel kişilik adına başvuruda bulunan kişi ile tüzel kişiliğin idare organı başkan ve üyelerinin adli sicil sorgulamasının yapılması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi ile tüzel kişiliğin idare organı başkan ve üyelerinin adli sicil belgelerinin asıl suretinin ibraz edilmesi halinde başvuru kabul işlemi çoğunlukla aynı gün içinde sonuçlandırılmaktadır. Adli sicil belgesi sorgulamalarının Kurum tarafından yapılmasının istenmesi de mümkündür, ancak bu durumda değerlendirme Kurum tarafından yapılacak adli sicil sorgulaması sonunda yapılabilecektir. İlgili Yönetmelik gereği başvuru değerlendirme süresi en geç 30 gün olarak belirlenmiştir.
* Başvurularda ibrazı gerekli evrakın suretleri (fotokopileri) ancak ilgili görevli tarafından asıl suretin görülmesi ve aslına uygunluğunun kontrolünün ardından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmesi halinde kabul edilir. Aksi halde belgenin aslı veya noter onaylı sureti başvuru formuna eklenmek zorundadır.
* Başvuru formunun her sayfası ayrı ayrı imza altına alınmalıdır.

C) TOPTAN SATIŞ BELGESİ BAŞVURUSU

1- Başvuru formu : Kurumun internet sitesinde (elektronik ortamda) doldurulacak ve çıktı alınacaktır.
2- T.C. Kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı fotokopisi : Tüzel kişiliği temsil yetkisini haiz olup, tüzel kişilik adına belge başvurusunda bulunan gerçek kişiye ait olmalıdır.
3- Satış belgesi düzenlenmesi talep edilen yere ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya şube tescili.
4- Vergi mükellefiyet kaydına ilişkin belge
5- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, sözleşme değişikliği ve yetkili kişilere ilişkin imza sirküleri
6- Toptan satışı yapılması istenilen ürünlerin, üreticisinden veya ithalatçısından (ya da etil alkol ve/veya metanol toptan satış belgesi için işlemecisinden) alınmış yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Toptan satış belgesi talep eden üretici, ithalatçı veya işlemecilerin toptan satış belgesi başvurularında Kurum mevzuatı doğrultusunda almış oldukları üretim/ithalat/işleme veya dağıtım izin belgelerinin örneğini ibraz etmeleri yeterlidir.) : Kurum tarafından düzenlenen toptan satış belgeleri ancak belge sahibinin üreticisinden / ithalatçısından satış ve dağıtım yetkisi almış olan ürünleri kapsamaktadır. Örneği tütün mamulü yada alkollü içki üreticisi/ithalatçısı A firmasından alınan yetki belgesine istinaden başka bir üretici/ithalatçı B firmasının ürettiği/ithal ettiği ürünlerin satış ve dağıtımı yapılamamaktadır.
* 4733 sayılı Kanunun sekizinci maddesinin sekizinci fıkrası ?Bu Kanuna, 4250 sayılı Kanuna veya 5607 sayılı Kanuna aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara, Kurumun düzenlemekle yükümlü olduğu piyasalarda faaliyete ilişkin hiçbir belge verilmez, verilmiş olanlar Kurumca iptal edilir.? şeklinde düzenlenmiş olup, bu doğrultuda başvuru esnasında tüzel kişilik adına başvuruda bulunan kişi ile tüzel kişiliğin idare organı başkan ve üyelerinin adli sicil sorgulamasının yapılması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi ile tüzel kişiliğin idare organı başkan ve üyelerinin adli sicil belgelerinin asıl suretinin ibraz edilmesi halinde başvuru kabul işlemi çoğunlukla aynı gün içinde sonuçlandırılmaktadır. Adli sicil belgesi sorgulamalarının Kurum tarafından yapılmasının istenmesi de mümkündür, ancak bu durumda değerlendirme Kurum tarafından yapılacak adli sicil sorgulaması sonunda yapılabilecektir. İlgili Yönetmelik gereği başvuru değerlendirme süresi en geç 30 gün olarak belirlenmiştir.
* Başvurularda ibrazı gerekli evrakın suretleri (fotokopileri) ancak ilgili görevli tarafından asıl suretin görülmesi ve aslına uygunluğunun kontrolünün ardından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmesi halinde kabul edilir. Aksi halde belgenin aslı veya noter onaylı sureti başvuru formuna eklenmek zorundadır.
* Başvuru formunun her sayfası ayrı ayrı imza altına alınmalıdır.

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi