Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Anonim Şirket Şube Ünvan Değişikliği

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Zonguldak Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben Dilekçe

2) Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben dilekçe

3) Noter onaylı Yönetim Kurulu Şube Ünvan Değişikliği Kararı (2 asıl)

4) Merkez Unvan Değişikliği, Birleşme veya nevi değişikliği evraklarından birer adet fotokopi

5) Merkez unvan değişikliği, Birleşme veya nevi değişikliğinin ilan edildiği Sicil gazeteleri veya ilan metinleri
6) Taahhütname

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi