Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Limited Şirket Şube Ünvan Değişikliği

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Zonguldak Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben Dilekçe

2) Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben dilekçe

3) Noter onaylı Müdürler Kurulu Kararı  veya Genel Kurul Toplantı Tutanağı  ( 2 asıl)

4) Hazır Bulunanlar Listesi (Genel Kurul Kararı alındı  ise – 2 adet asıl)

5) Çağrılı genel kurullarda Gündem Kararı (Genel Kurul Kararı alındı  ise  – 2 adet fotokopi)

6) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Genel Kurul Kararı alındı  ise )

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi