Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Limited Şirket Şube Adres Değişikliği

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Yeni adresi gösterir Taahhütname

2) Noter onaylı  Müdürler Kurulu Kararı veya Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 asıl)

3) Hazır Bulunanlar Listesi (Genel Kurul Kararı alındı  ise  -2 adet asıl)

4) Çağrılı genel kurullarda Gündem Kararı (Genel Kurul Kararı alındı  ise – 2 adet fotokopi)

5) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Genel Kurul Kararı alındı  ise )

6) Zonguldak Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben Dilekçe

7) Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben dilekçe

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi